Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Rijnkaai luchtbeeld
Rijnkaai plan openbaar domein
Rijnkaai Zuid simulatie heraanleg

Scheldekaaien - Rijnkaai

Beschrijving

Gelegen tussen de Kattendijksluis en de Bonapartesluis, kan de Rijnkaai bijdragen aan de ontwikkeling van het Eilandje.

Hier voorziet het masterplan nieuwe bebouwing op de kaaivlakte, beperkt in bouwhoogte, met een publieke doorsteek naar het water. De waterkering zal dicht bij de rivier liggen, geïntegreerd in de gebouwen. De kasseien, bolders, sporen en havenkranen worden zorgvuldig gerestaureerd om de eigenheid van de kaaizone te bewaren.

Grootte: Rijnkaai Noord: 20.000 m², Rijnkaai Zuid: 20.000 m²

Timing:

- 18 maart 2011: goedkeuring voorontwerp

- 2 september 2011: goedkeuring definitief ontwerp

- voorjaar 2014: uitvoering wegprofiel Rijnkaai Noord

- ten vroegste 2016: start van de realisatie van de kaaizone

Het wegprofiel Rijnkaai is vervroegd aangelegd in het kader van de opening van het Red Star Line Museum en de uitbreiding van het tramnetwerk naar het Eilandje.

Status
Stadsproject - in voorbereiding - Scheldekaaien
Partners

Waterwegen en Zeekanaal NV