Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Definitief ontwerp Parktunnel
Definitief ontwerp Parktunnel
Inplantingsplan

Parktunnel

Beschrijving

Vlot te voet of met de fiets van Park Spoor Noord naar het Eilandje

Onder het Hardenvoortviaduct, dat de Italiëlei verbindt met de Noorderlaan, komt een voetgangers- en fietserstunnel: de Parktunnel. Op die manier kan u in de toekomst gemakkelijk van Park Spoor Noord naar het Eilandje fietsen of wandelen en omgekeerd. De Parktunnel komt in het verlengde te liggen van de De Pretstraat en maakt de verbinding met de Kempenstraat. In het voorjaar van 2018 starten de werken.

Waarom dit project?

De Parktunnel is nieuwe publieke ruimte die hoort bij Kop Spoor Noord. De nieuwe publieke ruimte heeft als belangrijke doelstelling om te verbinden: de verschillende onafhankelijke bouwprojecten met elkaar verbinden, Park Spoor Noord verbinden met de Scheldekaaien en Antwerpen Noord verbinden met de Cadixwijk en het hele Eilandje. Dankzij de Parktunnel is de Hardenvoortviaduct voor voetgangers en fietsers geen barrière meer om vlot van noord naar zuid te geraken en vice versa.

Wat gebeurt er?

Niet iedereen vindt het even aangenaam om door een tunnel te wandelen of te fietsen. Daar is in dit ontwerp rekening mee gehouden door centraal een lichtopening te voorzien. Die verhoogt het comfort en het veiligheidsgevoel van voetgangers en fietsers.

De fiets- en voetgangersverbinding wordt een open relatie tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van Kop Spoor Noord. Door een stuk van de bogenwand te verwijderen, valt de toegang tot de Parktunnel bovendien onmiddellijk op. 

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de ontwikkeling van Kop Spoor Noord, en dus ook van de Parktunnel. Het ontwerp is van Technum (Tractebel Engineering nv).

Tijdlijn

- 30 mei 2016: het wedstrijdontwerp en de aanstelling van Technum (Tractebel Engineering nv) wordt goedgekeurd

- 23 juni 2017: goedkeuring definitief ontwerp

- Voorjaar 2018: start werken

- Eind 2018: einde werken

Status
Stadsproject - in voorbereiding - Antwerpen (2060)
Bijlagen