Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Singel Noord Ijzerlaan

Ontwikkelingskader Singel Noord │IJzerlaan

Beschrijving

Het project IJzerlaan│IJzerlaanbrug is een complex project dat bestaat uit 3 deelgebieden:

• Noordelijke aanloophelling: het talud van de IJzerlaanbrug in de Ingenieur Menneslaan wordt volledig verwijderd, zo ontstaat er een nieuw ontwikkelingsgebied dat op termijn een sleutelrol kan vervullen in dat deel van het district Merksem door de realisatie van een ecowijk.

• IJzerlaanbrug: door de afbraak van de IJzerlaanbrug verdwijnt de verbinding voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een nieuwe fietsbrug en een plaatselijke verbreding van het Albertkanaal gerealiseerd.

• IJzerlaan: in de IJzerlaan komt het IJzerlaankanaal dat de verbinding maakt van het Lobroekdok met het Asiadok. De huidige bottleneck met de Slachthuislaan wordt weggewerkt.

Naast de gebiedsregie Singel Noord staat AG VESPA in voor de projectregie van het ontwikkelingsgebied op de noordelijke aanloophelling van de IJzerlaan. De deelprojecten IJzerlaanbrug en heraanleg IJzerlaan vallen onder de projectregie van de dienst Stadsontwikkeling - openbaar domein en mobiliteit.

Status
Stadsproject - in voorbereiding - Groene Singel
Partners

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, NV De Scheepvaart, Agentschap Wegen en verkeer

 

In samenwerking met