Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

luchtfoto isometrie
kade Lobroekdok
Ijzerlaan
Structuurschets synthese

Ontwikkelingskader Singel Noord

Beschrijving

Singel Noord is een complex gebied, ingesloten tussen snelweg en spoor, dat zich aan de vooravond van een grondige transformatie bevindt. De stad heeft daarom een beleidsvisie opgemaakt voor de toekomstige ontwikkeling van Singel Noord, bestaande uit de Stedelijke visienota en het Masterplan publieke ruimte.

De stedelijke visienota beschrijft de toekomstige mogelijkheden en geeft richtlijnen om herontwikkelingen en infrastructuurwerken uit te voeren en op elkaar af te stemmen. Met de nota reikt de stad alle betrokken partijen de hand om samen tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. De opwaardering en de uitbreiding van de Damwijk staat voorop, met onder meer de herontwikkeling van de Slachthuissite, inzetten op water als troef voor de buurt en de nodige aandacht voor mobiliteit.

Het masterplan publieke ruimte biedt richtlijnen voor een samenhangende en kwalitatieve inrichting van het publiek domein. Als ontbrekende schakel in de grootschalige groenstructuur van de stad krijgt Singel Noord een netwerk van ‘groene en blauwe verbindingen’, met onder andere bomenrijen en boomgroepen op de kades en drijvende eilanden in het Lobroekdok.

AG VESPA voert de gebiedsregie voor Singel Noord.

Status
Stadsproject - in realisatie - Groene Singel
Partners

Stad Antwerpen/Stadsontwikkeling

 

Adres

Singel Noord is het noordelijke segment van de strategische ruimte Groene Singel, van de Schijnpoortknoop tot aan de Noorderlaan. Het gebied omvat het Lobroekdok, Sportpaleis – Lotto Arena, Slachthuissite en Noordschippersdok.