Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Nieuw Zurenborg

Nieuw Zurenborg

Beschrijving

AG VESPA kocht deze voormalige gassite van 6 ha aan met het oog op een toekomstige ontwikkeling. Momenteel worden er saneringswerken uitgevoerd in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

In afwachting van een toekomstige ontwikkeling wordt vooral ingezet op tijdelijk gebruik (Zomer van Antwerpen, volwassenenonderwijs anderstaligen, en samentuinen).

Naast de gassite ligt de 2 ha grote stelplaats voor bussen van De Lijn. Er wordt onderzocht of er alternatieven zijn voor het verplaatsen van de stelplaats elders in de stad.

De site Nieuw Zurenborg is een ruimte met een uitzonderlijke ligging. Langs 1 kant sluit ze aan bij de 19de-eeuwse woonwijk Zurenborg. Daarnaast ligt Nieuw Zurenborg ingesloten tussen 2 belangrijke barrières: de Singel en de Ring. De voormalige gasfabriek en de busstelplaats van De Lijn nemen het belangrijkste deel van het terrein in.

Met de gassite, de busstelplaats, en de aanpalende woningen (deels verworven door AG VESPA) heeft de site van 10 ha een enorm potentieel om in te spelen op huidige en toekomstige noden en wensen op wijk- en stadsniveau.

Status
Stadsproject - in voorbereiding
Adres

Gebied tussen de Uitbreidingstraat en de Pretoriastraat