Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Kop Spoor Noord
Kop Spoor Noord
Parkbrug © Jonathan Ramael
Kop Spoor Noord
Kop Spoor Noord
Campus Hardenvoort
Kop Spoor Noord
Kop Spoor Noord

Kop Spoor Noord

Beschrijving

Een mix van woningen, publieke voorzieningen, kantoren, horeca en handelszaken naast Park Spoor Noord

Kop Spoor Noord is de zone tussen Park Spoor Noord en de Leien. De zone is 6 hectare groot en bestaat uit bouwgronden ten noorden en ten zuiden van het Hardenvoortviaduct, de viaduct tussen de Leien en de Noorderlaan. Kop Spoor Noord is een gemengde ontwikkeling van 192.000 m²: een mix van woningen, publieke voorzieningen, kantoren, horeca en handelszaken. Het project is gestart in 2005 en zal afgerond zijn tegen 2020.

Waarom dit project?

Kop Spoor Noord is de tegenhanger van Park Spoor Noord. Kop Spoor Noord en Park Spoor Noord bestaan omdat er zich destijds een opportuniteit voordeed: de herbestemming van een uitgestrekt spoorwegemplacement in Antwerpen Noord. Door de komst van de ondergrondse spoorwegtunnel en het steeds noordelijker opschuiven van de havengebonden activiteiten had het terrein op die plek geen enkel nut meer. De NMBS heeft de 18 hectare grond voor Park Spoor Noord destijds voor een symbolische euro overgedragen aan de stad in ruil voor de commerciële ontwikkeling van Kop Spoor Noord. Park Spoor Noord kon met andere woorden niet aangelegd worden zonder Kop Spoor Noord te ontwikkelen. Zonder Kop Spoor Noord geen Park Spoor Noord en omgekeerd. Dat was een opportuniteit om tegemoet te komen aan de uitdagingen waar de stad Antwerpen voor staat: meer voorzieningen, meer woningen, meer scholen, …

Wat gebeurt er?

Kop Spoor Noord bestaat uit nieuw openbaar domein en uit nieuwe gebouwen. Het nieuw openbaar domein heeft als belangrijke doelstelling om te verbinden: de verschillende onafhankelijke bouwprojecten met elkaar verbinden, Park Spoor Noord verbinden met de Scheldekaaien en Antwerpen Noord verbinden met de Cadixwijk en het hele Eilandje.

Nieuw openbaar domein

Parkbrug en Parkhelling
Parktunnel
Openbaar domein Kempenstraat

Nieuwe gebouwen

• Parktoren: woontoren van projectontwikkelaar Sea Coast, ontworpen door ELD Architecten
• Lichttoren: woontoren van projectontwikkelaar Immpact, ontworpen door AWG Architecten
• Noordster: kantoorgebouw van projectontwikkelaar Kairos, ontworpen door Jaspers – Eyers Architects
• Campus Noorderplaats van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, ontworpen door POLO Architects
• Campus Ellermanstraat van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, ontworpen door Stramien
• ZNA Cadix, ontworpen door VK Studio en Robbrecht en Daem architecten
• 2 woontorens aan weerszijden van ZNA Cadix van projectontwikkelaar Kairos, toren west is ontworpen door Crepain Binst Architecture

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de ontwikkeling van Kop Spoor Noord.

Tijdlijn

• 2005: het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Spoor Noord wordt goedgekeurd, waardoor zowel het park als de gemengde ontwikkeling juridisch mogelijk is
• Eind 2008: start werken kantoorgebouw Noordster
• Najaar 2010: realisatie kantoorgebouw Noordster
• Najaar 2011: start werken Lichttoren
• Augustus 2012: ontwerp- en studiebureau Arcadis Belgium wordt aangesteld om het schetsontwerp, opgemaakt door Secchi-Vigano (de ontwerper van Park
• Spoor Noord), te vertalen in een ontwerp in afstemming met de lopende private bouwprojecten
• Najaar 2012: start werken Parktoren, start werken campus Noorderplaats van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en opmaak ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) voor Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA)
• Midden 2013: start werken campus Ellermanstraat van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
• Voorjaar 2014: aanleg openbaar domein rond de Lichttoren
• Zomer 2014: de eerste bewoners nemen hun intrek in de Lichttoren
• Najaar 2014: de eerste bewoners nemen hun intrek in de Parktoren
• September 2015: studenten nemen hun intrek in de twee campussen van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
• Najaar 2015: start aanleg Parkhelling
• Mei 2016: start werken ZNA Cadix
• Najaar 2020: ZNA Cadix opent de deuren

Status
Stadsproject - in realisatie - Antwerpen (2060)
Partners

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Immo Sea Coast Invest

Immpact

Kairos