Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Tijdelijk buurtpark Falconrui - Generaal Belliardstraat
Tijdelijk buurtpark Falconrui - Generaal Belliardstraat
Overzicht masterplan Falcon
Tijdelijk buurtpark Falconrui | Generaal Belliardstraat
Tijdelijk buurtpark Falconrui | Generaal Belliardstraat
Tijdelijk buurtpark Falconrui | Generaal Belliardstraat
Site archeologoische onderzoeken | Oude Leeuwenrui
Werken Falcon
Werken Falcon
Werken Falcon
Tijdelijk buurtpark Falconrui | Generaal Belliardstraat
Tijdelijk buurtpark Falconrui | Generaal Belliardstraat
Tijdelijk buurtpark Falconrui | Generaal Belliardstraat
Tijdelijk buurtpark Falconrui | Generaal Belliardstraat
Zeemanshuis
Zeemanshuis
Zeemanshuis

Falcon

Beschrijving

Het Schipperskwartier is een verleidelijk stukje Antwerpen tussen de binnenstad en het Eilandje. De stad Antwerpen investeert al enkele jaren om de wijk opnieuw aantrekkelijk te maken als woon-, werk- en investeringsgebied. Het project Falcon past in die aanpak.

Samen met SD Worx beschikt de stad over nagenoeg 90% van de eigendommen binnen het projectgebied. In samenwerking met SD Worx gaat de stad de uitdaging aan om de invulling van het bouwblok opnieuw af te stemmen op de rest van de wijk.

In het kader van die samenwerking en rekening houdend met de noden van de buurt, keurde de Vlaamse regering in 2007 het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) voor het Falconplein-Zeemanshuis goed. Dat plan voorziet woongelegenheid, kantoorruimte, groen en ondergrondse parkeerruimte. Het BPA omvat ook 2 multifunctionele gebouwen in het binnengebied waarmee 4 publieke tuinen gecreëerd worden.

AG VESPA staat in voor de onderhandelingen met SD Worx met het oog op de herontwikkeling en de verkoop onder voorwaarden van de stadsgronden binnen het projectgebied. AG VESPA is ook bouwheer van enkele woonprojecten in de rand van het bouwblok.

Status
Stadsproject - in realisatie - Antwerpen (2000)
Partners

SD Worx

Private projectontwikkelaar (in latere fase)

Uitvoerders

Stad Antwerpen
SD Worx
AG VESPA
private ontwikkelaar

Architect

RAPP+RAPP Architecten

In samenwerking met
Adres

Bouwblok grenzend aan Falconplein, Falconrui, Generaal Belliardstraat en Oudeleeuwenrui
2000 Antwerpen