Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Toekomstbeeld
Londenstraat - Amsterdamstraat
Londenstraat - Amsterdamstraat
Londenstraat - Amsterdamstraat
Londenstraat - Amsterdamstraat
Londenstraat - Amsterdamstraat
Londenstraat - Amsterdamstraat
Londenstraat - Amsterdamstraat
Londenstraat - Amsterdamstraat

Eilandje - Londen-Amsterdamstraat

Beschrijving

De Londen-Amsterdamstraat is de centrale verkeersas van het Eilandje, en vormt een belangrijke schakel tussen de Leien en Park Spoor Noord langs de ene kant en de Schelde(kaaien) langs de andere kant.

In het kader van de herontwikkeling van het Eilandje werd de Londen-Amsterdamstraat samen met enkele zijstraten heraangelegd tot groene stadsboulevard. Die dubbelstraat heeft nu brede voet- en fietspaden, en in het midden komt een trambaan. Door de versterking van de verblijfskwaliteit worden de deelwijken van het Eilandje beter met elkaar verbonden en wordt een geschikt klimaat gecreƫerd om horecazaken en winkels aan te trekken.

In het kader van het Masterplan 2020 (Brabo 2) werd een principeovereenkomst afgesloten tussen de stad Antwerpen, de Vlaamse overheid, De Lijn en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel om een tramlijn aan te leggen langs de Londen-Amsterdamstraat en langs Kattendijkdok-Oostkaai (tot aan het nieuwe havenhuis). De verlenging van de tramlijnen zal via een DBFM-formule worden gerealiseerd. Ook de vervanging van de Londenbrug is daarin opgenomen. De exacte timing van de tramverlenging is nog niet bekend.

Als deel van dit project en als ontbrekende schakel in de culturele noord-zuidas werd ook de Nassaustraat omgevormd tot aangename wandelboulevard. Die denkbeeldige lijn via een aantal culturele stapstenen - zoals het MAS en het Red Star Line Museum - verbindt het Eilandje met de historische binnenstad.

Het ontwerp werd genomineerd voor Prijs Publieke Ruimte 2011.

Timing:

- voorjaar 2011: start heraanleg

- najaar 2012: oplevering Amsterdamstraat en zijstraten

- najaar 2013: oplevering groene stadsboulevard

Status
Stadsproject - gerealiseerd
Partners

Aquafin NV.

Arcadis Belgium NV

DCA NV

District Antwerpen

rio-link

Adres

Londenstraat - Amsterdamstraat