Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Antwerp Expo
Crowne Plaza vanaf Le Grellelaan
De Singel met ring
Luchtfoto contour Cultuurpark
Ringfietspad
Vogelzanglaan
Wezenbergzwembad
Wilrijkse Pleinen

Cultuurpark │Expo

Beschrijving

Cultuurpark│Expo is een van de toplocaties binnen de strategische ruimte Groene Singel. Het gebied is vooral bekend omwille van Antwerp Expo, de internationale kunstencampus deSingel, het stedelijk zwembad Wezenberg en verschillende sport- en recreatieterreinen aan Wilrijkse pleinen.

De stad Antwerpen heeft de ambitie om de cluster Cultuurpark│Expo op de kaart te zetten als een samenhangende cultuurrecreatieve toplocatie. In samenwerking met de private sector plant de stad verschillende initiatieven om de culturele uitstraling van het Cultuurpark en de groene structuur, met name de open ruimteverbindingen, te versterken. De bijkomende uitdaging is om de samenhang van de verschillende functies te verbeteren.

De site Antwerp Expo speelt daarin een essentiële rol. Het college bevestigde het behoud van de expofunctie op die locatie, mede vanuit de potentie die ze heeft om een verbindende schakel te vormen tussen de grote spelers. Zo wordt er als multi-inzetbaar complex gezocht naar synergieën in medegebruik van infrastructuur (parking, zalen, …), maar ook naar het creëren van missing links in een stedelijk weefsel op het raakvlak tussen infrastructuur, groen en wonen. Door slimme mobiliteitskeuzes te maken in relatie tot het ruime stadsweefsel, moet Antwerp Expo een innovatief voorbeeld worden van een beursgebouw in een stedelijke context.

AG VESPA staat in voor de opmaak van de totale visie rond Cultuurpark en de coördinatie, regie en kwaliteitscontrole van de hele ontwikkeling.

AG VESPA begeleidt ook de private partner in het gezamenlijk ontwikkelingstraject om te komen tot een kwalitatief en haalbaar stadsontwikkelingsproject voor Antwerp Expo dat juridisch vertaald wordt in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Ter voorbereiding bestuderen studiebureaus Antea en Transport & Mobility Leuven de effecten van de ontwikkeling en de te verwachten verkeersimpact.

Status
Stadsproject - in voorbereiding - Groene Singel
Partners

Artexis (uitbater Antwerp Expo)

 

Architect

TVMAKH (Maxwan a+u, Antea Group, Karres en Brands, HUB)

Adres

Zone tussen de Jan Van Rijswijcklaan, Desguinlei, Gerard Le Grellelaan en Eglantierlaan