Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Toekomstige situatie bouwblok Jan Van Gentstraat - HUB architecten
zicht op The Residence
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite
Huidige situatie - Zillionsite

Bouwblok Jan Van Gent

Beschrijving

Op 5 oktober 2012 keurde het college de finale versie van het masterplan Nieuw Zuid goed. Aangezien een ontwikkeling van de gronden van die nieuwe woonwijk in relatie met toekomstige omliggende projecten moet gebeuren, is in het opdrachtgebied voor het Masterplan Nieuw Zuid ook het bouwblok Jan Van Gent mee opgenomen, met de site van de voormalige Zillion en het tankstation Total.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Nieuw Zuid werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei 2014 (jaarnummer 447), is goedgekeurd door de deputatie op 17 juli 2014 en op 19 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het RUP is officieel van kracht sinds 3 oktober 2014. Daarin worden ook de stedenbouwkundige voorschriften voor de herontwikkeling van het nieuwe bouwblok Jan Van Gent opgenomen.

Het bouwblok van 20.000 m² aan de Jan Van Gentstraat is sinds de leegstand van de Zillion, de voormalige discotheek, al langer een doorn in het oog voor de buurt. Naast de discotheek omvat het bouwblok ook een werkplaats, een tijdelijke openbare parking voor het justitiegebouw en een servicestation. Het goedgekeurde masterplan Nieuw Zuid maakte bovendien duidelijk dat het bouwblok, op zo een prominente plaats voor de stad, veel potentieel biedt als scharnier tussen de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid, de Bolivarplaats, het justitiegebouw en de karaktervolle 19de-eeuwse wijk ’t Zuid.

Om een kwaliteitsvolle totaalontwikkeling met een gemengd programma mogelijk te maken, zette AG VESPA een publiek-private samenwerking op met Today For Tomorrow. DMI Vastgoed participeert in het residentiële gedeelte. De gronden van AG VESPA en de private partijen worden ingebracht met het oog op een samenhangende ontwikkeling van ongeveer 20.000 m² over de perceelgrenzen heen.

Eind 2014 startten AG VESPA en Today For Tomorrow een ontwerpwedstrijd op. HUB architecten won de wedstrijd. Zij staan in voor het ontwerp en uitvoering van het stadsproject, met een gemengd en complex programma van wonen, een hotel, kantoren, een supermarkt, een ondergrondse parking en de integratie van een nieuw servicestation van Total. Daarnaast wordt extra publieke ruimte gecreëerd van bijna 10.000 m² als belangrijk sluitstuk tussen de Bolivarplaats en park Nieuw Zuid. AG VESPA neemt in de herontwikkeling een faciliterende rol op door grond in te brengen en door het project te begeleiden. 

In september 2016 is de bouwaanvraag voor het nieuwe bouwblok, in het kader van het masterplan Nieuw Zuid, goedgekeurd op het college. Het bouwblok 'The Residence' omvat de voormalige Zillion, de tijdelijke parking aan het justitiegebouw en het tankstation Total. Het heeft een oppervlakte van 20.000 m² en krijgt een invulling met 96 appartementen, een hotel, een supermarkt, kantoren, een ondergrondse parking en een nieuw hedendaags service. Eind 2016 zijn de eerste werken gestart. Eind 2018 wordt de ontwikkeling opgeleverd.

 

 

Status
Stadsproject - in realisatie - Antwerpen (2000)
Partners

Today For Tomorrow

Architect

HUB architecten

Adres

Jan Van Gentstraat 4

2000 Antwerpen