Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Inrichtingsplan Blue Gate Antwerp

BlueChem, incubator voor duurzame chemie

Beschrijving

BlueChem is de toekomstige incubator voor duurzame chemie op de site Blue Gate Antwerp. De incubator moet starters en innovatieve projecten in duurzame chemie op weg zetten naar groei en succes. BlueChem biedt aangepaste infrastructuur en een dienstverlening op maat en wil op die manier de toekomst van de chemiesector in Antwerpen en Vlaanderen garanderen en versterken.

Het gebouw wordt 3.375 m² groot en zal een mix bieden van flexplekken voor starters, individuele kantoren en labo’s voor KMO’s, deelprojecten van grote ondernemingen en kennisinstellingen. Ook de nieuwe speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen (het huidige FISCH) zal er onderdak vinden om kansrijke innovatieprojecten te detecteren en te begeleiden. De opening is voorzien voor begin 2020.

BlueChem is een publiek-private samenwerking, met als privépartners Essenscia, Bopro (BSI) en DEC (DEME Environmental Contractors). De overheidspartners zijn Stad Antwerpen, VITO, POM Antwerpen, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en AG VESPA.

Eind november 2016 werd een subsidie van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van ruim 3,4 miljoen euro verkregen. De Vlaamse regering voorzag een cofinanciering van circa 868.000 euro. Stad Antwerpen draagt 4 miljoen euro bij.

Eind januari 2017 lanceerde AG VESPA een marktbevraging voor het ontwerpen en bouwen van de incubator volgens een Design & Build (DB) formule.

Voor meer informatie over het project BlueChem kan je terecht op de website Blue Gate Antwerp.

Status
in voorbereiding - publieke gebouwen
Partners

Essenscia, Bopro (BSI) en DEC.

Stad Antwerpen, VITO, POM Antwerpen, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

In samenwerking met