Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Basisschool Het Groene Eilandje
Basisschool Het Groene Eilandje
site voor de werken
werffase
werffase

Basisschool Het Groene Eilandje

Beschrijving

Om het capaciteitsprobleem in de Antwerpse basisscholen op te lossen, werden op verschillende plaatsen in de stad tijdelijke containerscholen gebouwd.

AG VESPA nam daarin ook een rol op: we bouwden mee aan de tijdelijke basisschool Het Groene Eilandje, in de Bredastraat aan Park Spoor Noord. AG Stedelijk Onderwijs zorgde voor de plaatsing van de containerklassen, AG VESPA stond in voor de aanleg van de buitenruimte.

Antwerpen Noord is een dichtbevolkt gebied, waar de nood aan extra capaciteit hoog was. In afwachting van een definitieve nieuwe basisschool werd een tijdelijke constructie neergepoot. In juni was de site nog een opslagruimte voor de groendienst van de stad Antwerpen, maar tegen 1 september konden de kleuters hun intrek nemen in een fonkelnieuwe school. De buitenaanleg en nutsvoorzienigen hebben in totaal zo'n 220.000 euro gekost.

Status
gerealiseerd - publieke gebouwen - Antwerpen (2060)
Partners

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Adres

Bredastraat 35
2060 Antwerpen