Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Gevel

Renovatie van een bestaand schoolgebouw tot basisschool ‘Studio Dynamo’

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Renovatie van een bestaand schoolgebouw tot basisschool ‘Studio Dynamo’

LOCATIE WERKEN
Verschansingstraat 43
2000 Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA | Projectleider: Heidi Peeters
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
www.agvespa.be

INLICHTINGEN EN BESTEK
Architect:

  • DMT Architecten
  • Giedo Driesen
  • Meirbrug 1, 2000 Antwerpen
  • E-mail: giedo.driesen@dmtarchitecten.be | Tel: 03 232 82 26
  • papieren versie: prijs 480,00 euro excl. btw (cash te betalen bij afhaling). Te koop en ter inzage op het kantoor van de architect na telefonische afspraak.
  • digitale versie: gratis te verkrijgen via e-mail bij giedo.driesen@dmtarchitecten.be

INDIENEN OFFERTES
AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
tav. Heidi Peeters 
Uiterlijk op maandag 7 mei 2018 om 10 uur

PROCEDURE
Openbare procedure

UITVOERINGSTERMIJN
werken te beëindigen op datum 28/06/2019

VEREISTE DOCUMENTEN
Vereiste documentenbewijs erkenning: klasse 6 (of overeenkomstig de inschrijving) en categorie D