Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Toekomstbeeld voorgevel stedelijke basisschool, Land van Nu, Boekenberglei 279

Nieuwbouw van een stedelijke basisschool – LAND VAN NU

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Nieuwbouw van een stedelijke basisschool – LAND VAN NU

LOCATIE WERKEN
Boekenberglei 279
2100 Deurne

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA | Projectleider: Karolien Vanmerhaeghe
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen
(Correspondentieadres vanaf 02/02/2018: Paradeplein 25, 2018 Antwerpen)
www.agvespa.be

INLICHTINGEN EN BESTEK
Architect

  • Geurst & Schulze Architecten bv
  • Kranenburgweg 136, 2583 ER Den Haag, Nederland
  • E-mail: info@geurst-schulze.nl | Tel: +31 70 365 09 48

Architect-uitvoering

INDIENEN OFFERTES
AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
tav. Karolien Vanmerhaeghe
Uiterlijk op donderdag 14 maart 2018 om 14 uur

PROCEDURE
Open procedure

UITVOERINGSTERMIJN
Werken te beëindigen op 28 juni 2019.
De uitvoeringstermijn wordt niet uitgedrukt in aantal werkdagen.
De datum voor het sluiten van de opdracht is voorzien voordat de gestanddoeningstermijn verstrijkt, en zal vroeger plaatsvinden indien dat mogelijk blijkt (dit is enkel afhankelijk van de goedkeuring van de voorgestelde gunningsbelissing door de subsidiërende overheid).

VEREISTE DOCUMENTEN
Vereiste documentenbewijs erkenning : klasse 7 (of overeenkomstig de inschrijving) en categorie D