Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Render Mellaertsstraat 5-9

Nieuwbouw buurtparking en 4 eengezinswoningen

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Nieuwbouw buurtparking en 4 eengezinswoningen in combinatie met ontgravingswerken van bodemverontreiniging

LOCATIE WERKEN
Mellaertstraat 5-9, 2140 Borgerhout

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA | Leidend ambtenaar: Annelie Hermans
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen
T 03 259 28 95 | annelie.hermans@vespa.antwerpen.be

ARCHITECT
Haerynck Vanmeirhaeghe architecten
Francois Laurentplein 1 bus 5, 9000 Gent
T 09 223 40 23 | mail@havan-a.be

WIJZE VAN PLAATSING
Openbare procedure

TYPE OPDRACHT
Werken

GUNNINGSCRITERIA
Prijs

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

ERKENNING AANNEMER
Llasse 6 (of overeenkomstig de inschrijving) en categorie D

UITVOERINGSTERMIJN
De maximale uitvoeringstermijn bedraagt 480 kalenderdagen (i.e. de termijn vanaf de
startdatum opgenomen op het aanvangsbevel tot en met de voorlopige oplevering).

De dwingende deeltermijn voor de buurtparking - alle bouwwerken noodzakelijk voor de
goede werking en de ingebruikname van de buurtparking (zowel de verdiepingen voor de
wagens als die van de fietsenstallingen) - bedraagt 200 kalenderdagen (i.e. de termijn
vanaf de startdatum opgenomen op het aanvangsbevel).
Zie ook Contractuele bepalingen Openbare procedure werken - artikel 14 Bonus.

OPENING VAN DE OFFERTES
Donderdag 14 december 2017, uiterlijk om 14 uur
Kantoren AG VESPA
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen

OPDRACHTDOCUMENTEN

  • Papieren versie: prijs 375 euro excl. btw (cash te betalen bij afhaling). Te koop en ter inzage op het kantoor van de architect na telefonische afspraak.
  • Digitale versie: gratis. Te verkrijgen via e-mail bij de architect: mail@havan-a.be

INLICHTINGEN

  • Voor inlichtingen betreffende het indienen en het openen van de offertes, administratieve inlichtingen m.b.t. het dossier en de opvolging ervan na de plaatsing van de opdracht kan contact worden opgenomen met de leidend ambtenaar.
  • Voor technische inlichtingen (plannen, opmeting, beschrijvingen bijzonder bestek) kan contact worden opgenomen met de architect.
  • Voor inlichtingen met betrekking tot de percelen technieken en stabiliteit dient ook contact te worden opgenomen met de architect.
  • Er kunnen over deze opdracht schriftelijk vragen gesteld worden tot uiterlijk de 10de kalenderdag voor de dag van de opening van de offertes.