Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Toekomstbeeld voorgevel Lange Beeldekensstraat 245-247

Afbraak en nieuwbouw twee eengezinswoningen met tuin

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Afbraak en nieuwbouw van twee eengezinswoningen met tuin

LOCATIE WERKEN
Lange Beeldekensstraat 245-247
2060 Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID 
AG VESPA | Projectleider: Zoë Hemmerijckx
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
www.agvespa.be

INLICHTINGEN EN BESTEK
Architect:

  • KOMAAN!architecten
  • Katrien Van Doren
  • Grote Steenweg 125, 2600 Berchem
  • E-mail: katrien@komaanarchitecten.be | Tel: 0473 93 17 78
  • papieren versie: prijs 476,5 euro excl. btw (cash te betalen bij afhaling). Te koop en ter inzage op het kantoor van de architect na telefonische afspraak.
  • digitale versie: gratis te verkrijgen via e-mail bij katrien@komaanarchitecten.be

INDIENEN OFFERTES
AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
tav. Zoë Hemmerijckx 
Uiterlijk op woensdag 28 maart 2018 om 11 uur

PROCEDURE
Vevereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

UITVOERINGSTERMIJN
220 werkdagen

VEREISTE DOCUMENTEN
Vereiste documentenbewijs erkenning: klasse 4 (of overeenkomstig de inschrijving) en categorie D