Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Toekomstbeeld Lange Kongostraat

Aankondiging van een opdracht van werken voor afbraak van een bestaande woning en nieuwbouw van een meegroeiwoning

Omschrijving
Afbraak van een bestaande woning en nieuwbouw van een meegroeiwoning

Locatie
Lange Kongostraat 13
2060 Antwerpen

Aanbestedende overheid
AG VESPA
Autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen
www.agvespa.be

Inlichtingen en bestek
Architect: RADAR architecten
Projectarchitect: Stijn Leemans
Bloemstraat 27, 2140 Borgerhout
03 337 86 46

  • papieren versie: 100 euro, cash te betalen bij afhaling, na telefonische afspraak met de architect

Indienen van de offertes
AG VESPA
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen
tav. Bruno Maes - projectleider

Uiterlijk op donderdag 7 september 2017 om 14 uur

Opening van de offertes
Er is geen openingszitting voorzien.

Procedure
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Uitvoeringstermijn
175 werkdagen

Erkenning aannemer
categorie D, klasse 2