Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Toekomstbeeld Langstraat 91 en 99

Aankondiging van een opdracht van werken voor afbraak en nieuwbouw van twee rijwoningen

Omschrijving werken
Afbraak en nieuwbouw van twee rijwoningen

Locatie
Langstraat 91 en 99
2140 Borgerhout

Aanbestedende overheid
AG VESPA
Autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen
www.agvespa.be

Inlichtingen en bestek
Architect:
Lezze architecten bvba
Noeveren 257a, 2850 Boom
03 448 30 05

  • papieren versie: 157,05 euro, cash te betalen bij afhaling, na telefonische afspraak met de architect
  • digitale versie: gratis te verkrijgen via e-mail bij de architect (info@lezze.be)

Indienen van de offertes
AG VESPA
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen
t.a.v. Ilse De Ridder - projectleider

Uiterlijk op donderdag 31 augustus 2017 om 10 uur

Procedure
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking in 1 perceel (algemene aanneming)

Uitvoeringstermijn
225 werkdagen

Erkenning aannemer
categorie D, klasse 3 (of in overeenstemming met het offertebedrag)