Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Organogram AG VESPA

Organisatie

De raad van bestuur van AG VESPA telt 12 leden. 11 leden hebben een politiek mandaat in de Antwerpse gemeenteraad of in een van de districtsraden. De voorzitter van de raad van bestuur is Rob Van de Velde. Jos Goossens is secretaris.

Samenstelling van de raad van bestuur: Rob Van de Velde, Ludo Van Campenhout, Peter Wouters, Monica De Coninck, Philip Heylen, Sabine Coene, Els De Ceuster, Marc Van Peel, Claude Marinower, Eric Deleu ter vervanging van Johan Van Brusselen, Erik Vanobbergen, Joris Giebens.

Het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding van AG VESPA. Het zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen, bepaald door de raad van bestuur, en werkt binnen de bevoegdheden die door de raad van bestuur werden gedelegeerd. De delegatie zorgt voor een snelle uitvoering van het goedgekeurde beleid.

De samenstelling van het directiecomité ziet er als volgt uit:

  • Myriam Heuvelman, CEO en voorzitter directiecomit√©
  • Jos Goossens, algemeen directeur
  • Walter Naets, financieel directeur
  • Petra Buytaert, directeur vastgoed
  • Steven Decloedt, directeur bouw
  • Hardwin De Wever, directeur stadsprojecten