fbpx Nieuwbouw van een politiewijkkantoor met carport en hondenkennel | AG VESPA

Nieuwbouw van een politiewijkkantoor met carport en hondenkennel

render politiekantoor Halewijnlaan

VOORWERP VAN DE OPDRACHT:
Nieuwbouw van een politiewijkkantoor met carport en hondenkennel
Halewijnlaan 84 te 2050 Antwerpen
 
TYPE OPDRACHT:
Overheidsopdracht voor werken

AANBESTEDENDE OVERHEID:
AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
Contactpersoon: Fien Wauters
fien.wauters@vespa.antwerpen.be
03/ 259 28 45

ARCHITECT:
Bovenbouw Architectuur
Lange Klarenstraat 8
2000 Antwerpen
Contactpersoon: Carole Boeckx
carole@bovenbouw.be
+32(0)3 230 34 84
 
PLAATSINGSPROCEDURE:
Openbare procedure.
 
ERKENNING AANNEMER:
Categorie: D en klasse: 6 (overeenkomstig het offertebedrag).

UITVOERINGSTERMIJN:
270 werkdagen.

WIJZE VAN PRIJSBEPALING:
Gemengde opdracht

GUNNINGSCRITERIA:
Prijs

DE UITERSTE DATUM VOOR DE ONTVANGST VAN DE OFFERTES:
06 februari 2019 om 10 uur

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/.
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=32…

INLICHTINGEN:
Voor inlichtingen betreffende deze plaatsingsprocedure kan contact worden opgenomen
met de voormelde contactpersoon.

De inschrijvers kunnen over deze opdracht vragen stellen tot uiterlijk de 10de
kalenderdag voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.