fbpx Afbraak van bestaande bebouwing en nieuwbouw woonproject | AG VESPA

Afbraak van bestaande bebouwing en nieuwbouw woonproject

Render gevel

VOORWERP VAN DE OPDRACHT:

Afbraak van bestaande bebouwing & nieuwbouw woonproject

VIIe Olympiadelaan 167-169-171 en Julius De Geyterstraat 177-179 te 2020 Antwerpen

 

TYPE OPDRACHT:

Overheidsopdracht voor werken

 

AANBESTEDENDE OVERHEID:

AG VESPA

Paradeplein 25

2018 Antwerpen

Contactpersoon: Zoë Hemmerijckx

zoe.hemmerijckx@vespa.antwerpen.be

03 259 28 47

 

ARCHITECT:

ROOILIJN architectuur

Gitschotellei 250 b24

2140 Antwerpen

Contactpersoon: Luc Roegiers

luc@rooilijn.be

03 344 02 05

 

PLAATSINGSPROCEDURE:

Openbare procedure

 

ERKENNING AANNEMER:

Categorie: D en klasse: 5 (overeenkomstig het offertebedrag).

 

UITVOERINGSTERMIJN:

270 werkdagen

 

WIJZE VAN PRIJSBEPALING:

Gemengde opdracht

 

GUNNINGSCRITERIA:

Prijs

 

DE UITERSTE DATUM VOOR DE ONTVANGST VAN DE OFFERTES:

29 januari 2019 om 14.00 uur

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/.

Link naar de officiële bekendmaking op e-notification:

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=32…

 

INLICHTINGEN:

Voor inlichtingen betreffende deze plaatsingsprocedure kan contact worden opgenomen

met de voormelde contactpersoon.

De inschrijvers kunnen over deze opdracht vragen stellen tot uiterlijk de 10de

kalenderdag voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.