Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Eilandje Cadixwijk

Onze opdrachten

AG VESPA beheert een vastgoedportefeuille die de stad zowel financieel als maatschappelijk ten goede komt. Door verhuur, verkoop en onderhoud van panden en gronden worden opbrengsten gegenereerd die de stad inzet om haar beleid te realiseren en die AG VESPA aanwendt om zijn eigen werking te dragen. Door tegelijkertijd in te zetten op kwaliteit en duurzaamheid is het een vastgoedportefeuille geworden waar we fier op kunnen zijn.

AG VESPA speelt vandaag ook een belangrijke rol in de strategische stadsprojecten. Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen, kunnen we de stad, haar dochters en private investeerders ondersteunen in de voorbereiding van stadprojecten en ontwikkelen we ook zelf een aantal projecten.

AG VESPA voert toonaangevende bouwprojecten uit voor de stad. Met het grond- en pandenbeleid worden verwaarloosde panden vervangen door woningen en handelspanden om zo een impuls te geven aan de buurt. Voor de stad en haar dochters bouwen we tal van publieke gebouwen zoals kinderdagverblijven, scholen, politiekantoren, musea, … Ook daar zijn kwaliteit, duurzaamheid en sterke architectuur steeds onze grote aandachtspunten.

Klik op de volgende links voor de digitale jaarverslagen:

  • Jaarverslag AG VESPA 2013
  • Jaarverslag AG VESPA 2014
  • Jaarverslag AG VESPA 2015
  • Jaarverslag AG VESPA 2016