Ontwerp Droogdokkenpark
Onze Kaaien
Menu

Stand van zaken

Met de oplevering van het Masterplan Scheldekaaien is de studiefase in 2010 afgerond. Dat Masterplan legt de krijtlijnen vast voor een grondige stabillisatie van de kaaimuur, de verhoging van de waterkering en de herinrichting van de Scheldekaaien als publieke ruimte. De effectieve werken gebeuren gefaseerd in verschillende deelprojecten en deelgebieden, gespreid over een periode van ongeveer 15 jaar. 

Een aantal uitvoeringsprojecten zijn lopende en/of in voorbereiding. De effectieve werken op de kaaien zijn gestart in 2013 met de stabilisatie van de kaaimuur ter hoogte van de wijk Zuid. De heraanleg van de Kaaiweg, ter hoogte van Rijnkaai, is gestart in 2014. De heraanleg van de kaaizone ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, en van het Droogdokkenpark is intussen opgestart en deels opgeleverd. Midden 2017 start de heraanleg van het openbaar domein in het Droogdokkeneiland en Sint-Andries & Zuid.

Nieuwsbrief Onze kaaien