Dijk met uitzicht op de Zuidersluis| © PROAP – AG VESPA
Onze Kaaien
Menu

Sint-Andries en Zuid

De waterkering ter hoogte van Sint-Andries en Zuid krijgt de vorm van een kronkelende dijk langs stadszijde. De dijk wordt ingericht als een langgerekt groen park dat uitloopt naar de kaaien ter hoogte van Nieuw Zuid en zo een groene corridor vormt tot aan de Hobokense polder. Bovenop de dijk komt een wandelpad met een weids uitzicht over de stad en de Schelde. Het pad volgt niet één rechte lijn, maar passeert langs diverse plekken zoals groene zit- en speelruimtes, zittribunes met zicht op de Schelde, multifunctionele sportzones en een uitkijkpunt dicht bij de rivier.

Aan de stadszijde van de dijk komen groen- en speelzones, een brede fiets- en wandelboulevard en een stedelijk plein voor pop-up cafés, boekenmarkten of kleinere evenementen.

Aan de waterzijde behoudt de ruimte haar maritiem karakter, onder meer door het hergebruiken van de bestaande kasseien. De kasseivlakte ter hoogte van het Zuiderterras kan gebruikt worden voor grotere evenementen. Ook de aanwezige kraansporen blijven bewaard en grote zeeschepen kunnen blijven aanmeren aan de bolders langs de Blauwe Steen. Daarnaast worden er ook sportvelden aangelegd met een vlakke ondergrond op de kaaivlakte, opnieuw met uitzicht op de Schelde.

Aan de Zuidersluis wordt komt een hellend vlak zodat iedereen dicht bij het water kan komen.

Start werken openbaar domein in 2017
In 2012 is het voorontwerp voor Sint-Andries en Zuid goedgekeurd door het Antwerps schepencollege.In het najaar van 2015 is het definitief ontwerp goedgekeurd. De eerste werken starten midden 2017.

Sint-Andries Zuid – Participatietraject
Tijdens verschillende inspraakmomenten in het voorjaar van 2010 gaven burgers en belangenverenigingen opmerkingen en suggesties door op het schetsontwerp. Op 28 maart 2010 over het definitieve Kaaienplan werden de gebundelde bemerkingen en suggesties aan de ontwerpers overhandigd. Die gingen daarmee opnieuw aan de slag voor de uitwerking van een voorontwerp.In september 2011 organiseerde de stad twee terugkoppelingsmomenten over het voorontwerp. Daar kregen de aanwezige deelnemers te horen hoe de aanbevelingen op het schetsontwerp verwerkt werden in het voorontwerp.

Stabilisatiewerken Waterwegen en Zeekanaal
Voor dat het openbare domein kan heraangelegd worden, moet eerst de historische kaaimuur gestabiliseerd worden en de waterkering verhoogd worden. Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) staat in voor deze werken. De werken zijn gestart in 2012 en deels afgerond in 2016. Wie meer informatie wenst over de kaaimuurstabilisatie kan elke werkdag tussen 9 en 12 uur terecht in de infokeet van W&Z op de Ledeganckkaai.

Definitief ontwerp Scheldekaaien SAZ | © PROAP – AG VESPA
Definitief ontwerp Scheldekaaien SAZ | © PROAP – AG VESPA
Definitief ontwerp Scheldekaaien SAZ | © PROAP – AG VESPA
Definitief ontwerp Scheldekaaien SAZ | © PROAP – AG VESPA
Definitief ontwerp Scheldekaaien SAZ | © PROAP – AG VESPA
Definitief ontwerp Scheldekaaien SAZ | © PROAP – AG VESPA
Definitief ontwerp Scheldekaaien SAZ | © PROAP – AG VESPA

Gerelateerd nieuws

Amfitheater - Definitief ontwerp Sint Andries Zuid Scheldekaaien
Definitief ontwerp Scheldekaaien, deelproject Sint-Andries & Zuid

De stad heeft het definitieve ontwerp goedgekeurd voor het deelproject Sint-Andries en Zuid. Dat project kadert in het masterplan Scheldekaaien. Het voorziet in de heraanleg van het...

Nieuwsbrief Onze kaaien