Dijk met uitzicht op de Zuidersluis © PROAP – AG VESPA
Onze Kaaien
Menu

Sint-Andries en Zuid

De waterkering ter hoogte van Sint-Andries en Zuid krijgt de vorm van een kronkelende dijk langs stadszijde. De dijk wordt ingericht als een langgerekt groen park dat uitloopt naar de kaaien ter hoogte van Nieuw Zuid en zo een groene corridor vormt tot aan de Hobokense Polder. Bovenop de dijk komt een wandelpad met een weids uitzicht over de stad en de Schelde. Het pad volgt niet één rechte lijn, maar passeert langs diverse plekken zoals groene zit- en speelruimtes, zittribunes met zicht op de Schelde, multifunctionele sportzones en een uitkijkpunt dicht bij de rivier.

Aan de stadszijde van de dijk komen groen- en speelzones, een brede fiets- en wandelboulevard en een stedelijk plein voor pop-upcafés, boekenmarkten of kleinere evenementen.

Aan de waterzijde behoudt de ruimte haar maritiem karakter, onder meer door het hergebruiken van de bestaande kasseien. De kasseivlakte ter hoogte van het Zuiderterras kan gebruikt worden voor grotere evenementen. Ook de aanwezige kraansporen blijven bewaard en grote zeeschepen kunnen blijven aanmeren aan de bolders langs de blauwe steen. Daarnaast worden er ook sportvelden aangelegd met een vlakke ondergrond op de kaaivlakte, opnieuw met uitzicht op de Schelde.

Aan de Zuidersluis wordt komt een hellend vlak zodat iedereen dicht bij het water kan komen.

Start werken openbaar domein in 2017
In 2012 is het voorontwerp voor Sint-Andries en Zuid goedgekeurd door het Antwerps schepencollege. In het najaar van 2015 is het definitief ontwerp goedgekeurd. De werken aan de eerste fase van de heraanleg zijn op maandag 28 augustus 2017 gestart. Het gaat om een strook van 900 meter, het gebied tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat, waarbij de zone achter het historisch hekwerk volledig wordt heraangelegd. De werken gebeuren in verschillende fases en zullen afgerond zijn in het voorjaar van 2019:

  • Fase 1: september tot november 2017

De parking met inrit ter hoogte van de Scheldestraat wordt verplaatst naar een tijdelijke parking met oprijhelling ter hoogte van de Fortuinstraat. De huidige parkeercapaciteit blijft behouden. Hangar 13 op de Ledeganckkaai en hangar 15 op de Cockerillkaai worden afgebroken. Hangar 19 op de Plantinkaai wordt ontmanteld en gerecupereerd. Na fase 1 wordt de kaaizone tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat volledig afgesloten als werfzone. De rijweg blijft gewoon open.

  • Fase 2: september 2017 tot november 2018

Deze fase is de meest ingrijpende en realiseert de aanleg van een lineair park met een dijk, een speeltuin en een was- en overslagplaats voor veegwagens ter hoogte van de Namenstraat; een stedelijk plein ter hoogte van de Zuidersluis; een hondenloopzone; en de restauratie van het havenhekwerk tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat.

De dijk wordt ingericht als een langgerekt groen park dat uitloopt naar de kaaien richting Nieuw Zuid en dat in een latere fase via Blue Gate Antwerp een groene corridor vormt tot aan de Hobokense Polder. Bovenop de dijk komt een wandelpad met een weids uitzicht over de stad en de Schelde. Het pad volgt niet één rechte lijn, maar passeert langs diverse plekken zoals groene zit- en speelruimtes, zittribunes met zicht op de Schelde, multifunctionele sportzones, een brede fiets- en wandelboulevard en een uitkijkpunt dicht bij de rivier.

  • Fase 3: september 2018 tot voorjaar 2019

Fase 3 en 4 kunnen pas van start gaan nadat Waterwegen en Zeekanaal NV de kaaimuur in deze zone heeft gestabiliseerd. De stabilisatiewerken zijn vandaag al volop bezig en zullen vermoedelijk in september 2018 worden afgerond.

Fase 3 bestaat uit de aanleg van de kaaivlakte (de zone tussen de dijk en de bestaande blauwe steen) en een stedelijk strand op de Cockerillkaai tussen de Wapenstraat en de IJzerenpoortkaai. Aan de waterzijde behoudt de ruimte haar maritiem karakter, onder meer door het hergebruiken van de bestaande kasseien. De aanwezige kraansporen blijven bewaard en grote zeeschepen kunnen blijven aanmeren aan de bolders langs de blauwe steen. Aan de Zuidersluis komt een hellend vlak zodat iedereen dicht bij het water kan komen.

  • Fase 4: november 2018 tot voorjaar 2019

Aanleg van de kaaivlakte tussen de Goedehoopstraat en de Wapenstraat. 

Sint-Andries Zuid – Participatietraject
Tijdens verschillende inspraakmomenten in het voorjaar van 2010 gaven burgers en belangenverenigingen opmerkingen en suggesties door op het schetsontwerp. Op 28 maart 2010 over het definitieve Kaaienplan werden de gebundelde bemerkingen en suggesties aan de ontwerpers overhandigd. Die gingen daarmee opnieuw aan de slag voor de uitwerking van een voorontwerp. In september 2011 organiseerde de stad twee terugkoppelingsmomenten over het voorontwerp. Daar kregen de aanwezige deelnemers te horen hoe de aanbevelingen op het schetsontwerp verwerkt werden in het voorontwerp.

Stabilisatiewerken Waterwegen en Zeekanaal
Voor dat het openbare domein kan heraangelegd worden, moet eerst de historische kaaimuur gestabiliseerd worden en de waterkering verhoogd worden. Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) staat in voor deze werken. De werken zijn gestart in 2012 en deels afgerond in 2016. Wie meer informatie wenst over de kaaimuurstabilisatie kan elke werkdag tussen 9 en 12 uur terecht in de infokeet van W&Z op de Ledeganckkaai.

U kan de plannen digitaal raadplegen:
- Overzichtsplan openbaar domein en Kaaiweg
- Detailplan werffases openbaar domein

Definitief ontwerp Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid © PROAP – AG VESPA
Definitief ontwerp Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid © PROAP – AG VESPA
Definitief ontwerp Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid © PROAP – AG VESPA
Definitief ontwerp Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid © PROAP – AG VESPA
Definitief ontwerp Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid © PROAP – AG VESPA
Definitief ontwerp Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid © PROAP – AG VESPA

Gerelateerd nieuws

Amfitheater - Definitief ontwerp Sint Andries Zuid Scheldekaaien
Definitief ontwerp Scheldekaaien, deelproject Sint-Andries & Zuid

De stad heeft het definitieve ontwerp goedgekeurd voor het deelproject Sint-Andries en Zuid. Dat project kadert in het masterplan Scheldekaaien. Het voorziet in de heraanleg van het...

Nieuwsbrief Onze kaaien