Kaaien Schelde
Onze Kaaien
Menu

Over het project

De kaaien worden weer van ons
Antwerpen staat aan de vooravond van een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. Een strook van 6,7 kilometer lengte bij 100 meter breedte langs de Schelde wordt heringericht.

Veiligheid tegen overstromingen
De stad Antwerpen beveiligen tegen mogelijke overstromingen in de toekomst. Dat is de hoofdreden en directe aanleiding voor de geplande heraanleg van de Scheldekaaien. Daarvoor moet in de eerste plaats de kaaimuur verstevigd en de waterkering verhoogd worden. Maar de stad grijpt deze noodzakelijke ingreep meteen ook aan om de openbare ruimte die de kaaien zijn op een kwalitatieve manier her in te richten.

De waterkering moet hoger
Door klimaatveranderingen wordt verwacht dat het waterpeil in de toekomst verder zal stijgen. Dit kan betekenen dat, in geval van storm, de hoogte van de huidige waterkeringsmuur niet meer volstaat om Antwerpen voldoende te beschermen. De waterkering moet dus hoger. Bovendien vertoont de historische kaaimuur, gelegen aan de “blauwe steen” waar de schepen aanmeren, op verschillende plaatsen stabiliteitsproblemen. Die muur moet dus verstevigd worden. Dit gegeven deed Vlaanderen beslissen om de kaaimuur en de waterkering onder handen te nemen. Om deze werken te realiseren wordt beroep gedaan op Waterwegen en Zeekanaal NV. De stad Antwerpen zag de kans om dan meteen het openbare domein (de kaaien zoals we ze nu kennen) opnieuw in te richten.

De kaaien in het vizier
De herinrichting van de Scheldekaaien is een hefboomactie in het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, dat de volledige ontwikkeling van Antwerpen in kaart brengt. De open en publieke ruimte van de Scheldekaaien is bepalend voor de aantrekkelijkheid van de stad. Met de herinrichting van de kaaien kan Antwerpen, als waterstad, haar relatie met de rivier herstellen. Bovendien zijn de Scheldekaaien cruciaal als bindend element tussen enerzijds de bestaande binnenstad en anderzijds de toekomstige ontwikkelingsgebieden ten noorden en ten zuiden van de binnenstad, met name het Eilandje, Nieuw Zuid en Blue Gate Antwerp. 

Masterplan Scheldekaaien
De stad Antwerpen en Vlaanderen beslisten een masterplan te laten opmaken voor de heraanleg van de volledige kaaien (een strook van 6,7 kilometer die loopt van Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate in het zuiden).

Kaaienplan
Dit "Kaaienplan" is geen afgewerkt plan van hoe de kaaien eruit zullen zien. Het is eerder een set van richtlijnen, een kader van mogelijkheden en suggesties waarmee men bij de toekomstige herinrichting rekening  moet houden. Zo doet het uitspraken over waterkeringstechnieken en functies per deelgebied van de kaaien en geeft het suggesties mee naar mobiliteit, groeninvulling en inrichting.

Drievoudige opgave
Het masterplan Scheldekaaien biedt een antwoord op drie doelstellingen: 

1) De heraanleg van de kaaistrook als één van de meest prominente publieke ruimten in Antwerpen;

2) De stabilisatie van de kaaimuur; 

3) De verhoging van de waterkering tot 9.25m TAW (Tweede Algemene Waterpassing: dat is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt) conform het geactualiseerd Sigmaplan voor het Scheldebekken (www.sigmaplan.be).  

Nieuwsbrief Onze kaaien