Ontwerp Droogdokkenpark
Onze Kaaien
Menu

Marktbevraging verkoop voormalige BP-site Hoboken

UPDATE: 
• Deadline indienen projectvoorstel verschuift van vrijdag 1 december 2017 naar vrijdag 1 juni 2018
• Periode om vragen te stellen word verlengd naar vrijdag 13 april 2018

Blue Gate Antwerp Public Holding (BGA) lanceert een marktbevraging voor de verkoop van de voormalige BP-site in Hoboken. Het gaat om terreinen (circa 5 ha) in de petroleumcluster, met als doel de herontwikkeling en commerciële exploitatie ervan binnen een duurzaam, eco-innovatief en watergebonden bedrijventerrein.

Het betreft een verkoop onder voorwaarden met een projectvoorstel. De uiterste datum voor het indienen van een dossier is vrijdag 1 juni 2018.

BGA werd in 2007 opgericht ter sanering en herontwikkeling van het volledige plangebied Blue Gate Antwerp (voorheen Petroleum-Zuid). BGA ligt ten zuidwesten van de kernstad, op de rechteroever, net buiten de Ring. Het is een deels verlaten en op een aantal plaatsen vervuild industrieterrein (zgn. ‘Brownfield’ site).

BGA wil de volledige site herontwikkelen tot een hoogwaardig, eco-effectief watergebonden regionaal bedrijventerrein. De site  is gericht op het aantrekken van eindgebruikers actief in de maakindustrie, onderzoek en ontwikkeling en logistiek met een belangrijke focus op de generatie van nieuwe en innovatieve bedrijfsactiviteiten die complementair en versterkend zijn ten aanzien van het bestaande economische weefsel evenals de creatie van een structurele tewerkstelling. BGA gaat in dat kader op zoek naar diverse kandidaat-investeerders die de sites zullen (her)ontwikkelen en gebruiken volgens de vooropgestelde ambities en vestigingsvoorwaarden van het herontwikkelingsproject Blue Gate Antwerp.

Meer informatie
Over Blue Gate Antwerp vind je op de BGA-website.
Over de marktbevraging vind je op onze verkooppagina BP-site.

Contact
03 259 28 10 | info@vespa.antwerpen.be

 

Situering BP-site

Gerelateerd nieuws

Brugcorridor, BGA
Definitief ontwerp Blue Gate Antwerp goedgekeurd

Vandaag keurde het college het definitieve ontwerp voor Blue Gate Antwerp goed. Het gebied met braakliggende en verontreinigde gronden van het voormalige Petroleum Zuid wordt ontwikkeld tot een...

Nieuwsbrief Onze kaaien