Ontwerp Droogdokkenpark
Onze Kaaien
Menu

Laatste afbraak stuk kaaimuur in Nieuw Zuid

Op zaterdag 10 juni rond 17u30 wordt in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai voor de laatste keer dit voorjaar een stuk kaaimuur afgebroken met springstoffen. Het gaat om het derde en laatste gedeelte van de vierde deelzone, over een afstand van ongeveer 60 meter. Tijdens de afbraak met springstoffen kunnen omwonenden trillingen voelen. Deze trillingen houden geen gevaar in en de aannemer van Waterwegen en Zeekanaal NV probeert ze tot een minimum te beperken. De aannemer deed tijdens de vorige afbraakmomenten heel wat expertise op en neemt de nodige voorzorgsmaatregelen.

Geen routineklus 

Nieuw Zuid is de enige van de zeven kaaizones van het Antwerpse Scheldekaaienproject waar de oude kaaimuur niet meer in aanmerking komt voor renovatie. Daarom investeert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in een volledig nieuwe kaaimuur, opgebouwd rond een stalen geraamte. Finaal krijgt de muur zijn authentieke look terug. Maar eerst wordt de oude, instabiele muur afgebroken. De afbraak gebeurt met springstoffen. Achtereenvolgens worden de vijf verschillende deelzones aangepakt.
We pakken de afbraakwerken dus gefaseerd aan. Deelzone 1 en deelzone 2 (zie kaart) kwamen eerder al aan de beurt. In deelzone 4 – 145 meter lang – splitsten we de sloop van de kaaimuur in drie delen op, om de impact van de trillingen zo klein mogelijk te houden. Twee delen waren al aan de beurt eind mei. “De historische kaaimuur van Nieuw Zuid is niet overal op dezelfde manier opgebouwd. Dit is helemaal geen routineklus”, zegt Johan Van Overwalle van THV Scheldekaaien. “De historische caissons of zinkkisten, die mee het fundament vormen van de muur, hebben in de vierde deelzone een opvallend andere samenstelling en liggen dieper. Omdat deze zone ook dicht bij de stad ligt, doen we er alles aan om de geluids- en trillingshinder tot een minimum te beperken.”

Minder trillingen

Op zaterdag 10 juni rond 17u30 wordt het laatste stukje kaaimuur van de vierde deelzone gesloopt, over een afstand van ongeveer 60 meter. Van Overwalle: “Zoals op 27 mei zullen we de springladingen ook nu lager plaatsen in de kaaimuur. De afbraak verloopt op die manier minder efficiënt, maar de kracht van de trillingen is wel kleiner. Deze techniek kunnen we enkel over korte afstanden gebruiken."
THV Scheldekaaien verwacht ongeveer dezelfde trillingen als de voorgaande keer. Toen voelden de omwonenden trillingen gedurende een twintigtal seconden, vergelijkbaar met die bij zwaar vrachtverkeer.
Voorzorgsmaatregelen

Op zaterdag 10 juni geldt er een toegangsverbod binnen een veiligheidsperimeter rond de werfzone. Tussen de Namenstraat en de Generaal Armstrongweg wordt de rijweg ongeveer twee uur afgesloten, tussen 16u en 18u, en de hele dag mag je er niet parkeren. De Kennedy-fietstunnel blijft open voor verkeer van en naar Hoboken. Vanuit de stad en in de richting van de stad kan je niet passeren via de Ledeganckkaai.
Om veiligheidsredenen roept Waterwegen en Zeekanaal NV iedereen op om niet te komen kijken naar de afbraak. Buiten de veiligheidsperimeter kan je trouwens niet veel zien van de werken: alles gebeurt ondergronds en onder de waterlijn. Waterwegen en Zeekanaal NV zal tijdens de sloop zorgen voor updates via de website en sociale media.

Laatste afbraak stuk kaaimuur in Nieuw Zuid

Nieuwsbrief Onze kaaien