Ontwerp Droogdokkenpark
Onze Kaaien
Menu

Geluids- en trillingshinder verwacht bij heiwerken in Nieuw Zuid

In de week van maandag 5 juni start aannemer THV Scheldekaaien in opdracht van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de bouw van een nieuwe kaaimuur in twee zones in het Antwerpse Nieuw Zuid. Dit voorjaar werd de oude, instabiele kaaimuur daar afgebroken met springstof. Nu volgt de opbouw van het stalen geraamte van de nieuwe muur. De heiwerken om de stalen onderdelen in de ondergrond te kloppen, zullen tot eind september duren. Dat zal met geluid en trillingen gepaard gaan.

Ter hoogte van Nieuw Zuid voldoet de oude kaaimuur aan de Schelde niet langer aan de moderne veiligheidsnormen. De stabiliteit, vooral dan van het fundament, laat ernstig te wensen over. Daarom breekt de aannemer van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) de kaaimuur af en bouwt een nieuwe in de plaats. De muur wordt opgetrokken rond een gloednieuw stalen geraamte, maar krijgt wel het authentieke uitzicht van de oude muur aangemeten.

In zone 1 van Nieuw Zuid (zie kaartje) zijn de vernieuwingswerken intussen volledig afgerond. In de zones 2 en 4, aan weerszijden van de eerste zone, legt W&Z momenteel de laatste hand aan de afbraak. Daar voerde de waterwegbeheerder eind april en eind mei twee springrondes uit. De instabiele muren werden daarbij verbrijzeld door ladingen met springstof. Op zaterdag 10 juni wordt in zone 4 een laatste stukje muur neergehaald, over een afstand van 60 meter. In de tussentijd gaat in de week van maandag 5 juni in zone 2 de bouw van de nieuwe kaaimuur van start. 

Identieke methode

 De opbouw van de nieuwe muur gebeurt op dezelfde manier als in zone 1, legt projectingenieur Reinhilde Vanhooydonck van W&Z uit. “We bouwen een geraamte uit stalen buispalen en damplanken, die tot 37 meter diep reiken. Om die elementen stevig te verankeren, moeten we ze tot 20 meter diep in de ondergrond slaan of ‘heien’.”

Het heien gebeurt met luidruchtige apparatuur en daarom wil W&Z de buurtbewoners verwittigen. Vanhooydonck: “In de kaaizone van Nieuw Zuid bestaat de ondergrond uit Boomse Klei. Die zorgt voor weerstand. Daarom gebruiken we niet alleen een trilblok van 60 ton om de stalen elementen naar beneden te trillen, maar ook een heihamer, die een luid gebonk produceert. De heiwerken zullen dus met de nodige geluidshinder gepaard gaan. Dat is jammer genoeg niet te vermijden. We verontschuldigen ons bij voorbaat en hopen op enig begrip van de omwonenden.”

Werken tijdens bouwverlof

De heiwerken gaan in de week van maandag 5 juni van start in zone 2. Aansluitend volgt zone 4. Aannemer THV Scheldekaaien mikt op eind september 2017 om de heiwerken in beide zones volledig af te ronden. Er wordt enkel op weekdagen gewerkt, tussen 6.30 uur ’s ochtends en 20.30 uur ’s avonds. Tijdens het bouwverlof (van 10 tot 28 juli) gaan de heiwerken door.

De geluidshinder tijdens het heien draagt gemiddeld een kilometer ver, maar kan afhankelijk van de wind ook verder gehoord worden. Ook zullen er trillingen voelbaar zijn. De aannemer laat de trillingen op de werf continu opvolgen met een seismograaf.

Welke stappen volgen op de bouw van het geraamte? U ziet het in dit animatiefilmpje. Meer informatie over het Sigmaproject Antwerpse Scheldekaaien en de laatste stand van zaken vindt u hier.

Het Scheldekaaienproject is een indrukwekkende operatie. Wie graag meer wil weten over het project is welkom in de infokeet op de Ledeganckkaai. Daar valt alles te ontdekken over de Scheldekaaien, het Sigmaplan en de werken zelf, met speciale aandacht voor de zones waar Waterwegen en Zeekanaal NV aan de slag is. De infokeet is elke derde woensdag van de maand open voor bezoekers, telkens van 12 tot 20 uur. De eerstvolgende openingsdata zijn 21 juni en 19 juli.

 Omwonenden kunnen met hun mogelijke vragen ook terecht op scheldekaaien@wenz.be of 03 224 67 11.

Zie ook www.sigmaplan.be/scheldekaaien.

 

Plan zones

Nieuwsbrief Onze kaaien