Toekomstbeeld ter hoogte van Rijnkaai  | © PROAP
Onze Kaaien
Menu

Kattendijksluis en Rijnkaai

Bescheiden nieuw waterfront voor het havenkwartier Eilandje

Gelegen tussen de Kattendijksluis en de Bonapartesluis, kan de Rijnkaai bijdragen aan de ontwikkeling van het Eilandje tot nieuw havenkwartier. Het Kaaienplan voorziet op de kaaivlakte nieuwe bebouwing beperkt in hoogte en met publieke doorsteken naar de Schelde. Een verfijning van deze visie wordt uitgetekend. De Rijnkaai is immers  een belangrijke geheugenplek in de stad en historische aanmeerkade met de directe link naar het Red Star Line museum, de beschermde havenkranen en de markante havenloodsen.  Het behoud van deze historische havenloodsen wordt vooropgesteld en nieuwe bebouwing op de kaaivlakte zal in relatie met de bestaande loodsen worden uitgewerkt.

De nieuwe waterkering zal naar de kaairand verschuiven. Zo ontstaat een eenvoudig toegankelijke  ruimte aan stadszijde van de waterkering die (deels) opgehoogd kan worden. De verhoogde Rijnkaai wordt als het ware een stedelijk balkon met weidse zichten op de rivier. De kaairand met kasseien, bolders, sporen en havenkranen wordt zorgvuldig gerestaureerd om de eigenheid van deze kaaizone te bewaren.

Wegprofiel Rijnkaai Zuid wordt heraangelegd

In het kader van de werken voor Noorderlijn, den tramverlenging op het Eilandje wordt ook Rijnkaai Zuid (het stuk tussen het kruispunt met de Londen-Amsterdamstraat en Sint-Pietersvliet) aangepakt. De belangrijkste ingreep is de aanleg van tramsporen. Verder komt er een voetpad van 7,5 meter breed en aan de kaaizijde een dubbel fietspad van 2,5 meter breed.  Na de bouw van de nieuwe waterkering en afbraak van de bestaande keermuur wordt het fietspad verbreed tot 4 meter en wordt aan de kaaizijde een brede wandelstrook aangelegd. De rijweg voor automobilisten blijft na de heraanleg 6,2 meter breed met een rijstrook in beide richtingen.

Meer info over de timing van de werken is terug te vinden op de website van de Noorderlijn. www.noorderlijn.be/eilandje

Heraanleg Rijnkaai Noord

De heraanleg van Rijnkaai Noord (het stuk vanaf het kruispunt met Londen-Amsterdamstraat tot Kattendijksluis) werd reeds uitgevoerd. Daarbij zijn de rijweg,de riolering en voetpaden vernieuwd. Er is ook een een nieuw breed fietspad en een wandelstrook ter hoogte van de kaaien aangelegd.

Blijf op de hoogte

Wie graag op de hoogte blijft van de geplande werken kan zich inschrijven op de neiuwsbrief van www.onzekaaien.be en op de nieuwsbrief van www.noorderlijn.be.

Toekomstbeeld ter hoogte van Rijnkaai | © PROAP
Toekomstbeeld ter hoogte van Rijnkaai  | © PROAP

Nieuwsbrief Onze kaaien