Ontwerp Droogdokkenpark
Onze Kaaien
Menu

Kaaienplan

Info

Het masterplan Scheldekaaien, het ‘Kaaienplan’, bevat de ruimtelijke visie en krijtlijnen voor de heraanleg van de Scheldekaaien.

Het legt het toekomstig gebruik vast en bepaalt in hoofdlijnen de oplossingen voor de waterkering, openbaar domein, bebouwing, mobiliteit en kaaimuur (aanmeerfaciliteiten, …). Het masterplan is een helikopterzicht, het legt geen details vast.

Het plan is opgemaakt door het ontwerpbureau PROAP/WIT/D-RECTA/IDROESSE in opdracht van de stad Antwerpen en W&Z nv, en kwam tot stand na doorgedreven participatie van de Antwerpse bevolking.

Het masterplan structureert de Scheldekaaien aan de hand van ‘krijtlijnen’ die voor de samenhang van de kaaizone over haar hele lengte zorgen, en formuleert ontwerpprincipes die de samenhang van de kaaien met hun achterliggende wijken garanderen. Zo worden 7 verschillende deelgebieden van elkaar onderscheiden.

Meer informatie over het Kaaienplan kan je hier vinden.

Nieuwsbrief Onze kaaien