Ontwerp Droogdokkenpark
Onze Kaaien
Menu

Over het project

Antwerpen staat aan de vooravond van een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De stad Antwerpen en Vlaanderen beslisten een masterplan te laten opmaken voor de heraanleg van de volledige kaaien (een strook van 6,7 kilometer die loopt van Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden).

Lees meer

Stand van zaken

Het project Scheldekaaien start binnenkort met de realisatie. Met de oplevering van het masterplan is de studiefase in 2010 afgerond. De effectieve werken gebeuren gefaseerd in verschillende deelprojecten en deelgebieden, gespreid over een periode van ongeveer 15 jaar.

Lees meer

Nieuws

Het stedelijk plein ter hoogte van de Zuidersluis © PROAP
Start werken openbaar domein en waterkering Sint-Andries en Zuid

De eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein van de Scheldekaaien en de nieuwe waterkering in het deelgebied Sint-Andries en Zuid gaat van start. De heraanleg zal het gezicht van de...

Situering BP-site
Marktbevraging verkoop voormalige BP-site Hoboken

UPDATE: 
• Deadline indienen projectvoorstel verschuift van vrijdag 1 december 2017 naar vrijdag 1 juni 2018...

Brugcorridor, BGA
Definitief ontwerp Blue Gate Antwerp goedgekeurd

Vandaag keurde het college het definitieve ontwerp voor Blue Gate Antwerp goed. Het gebied met braakliggende en verontreinigde gronden van het voormalige Petroleum Zuid wordt ontwikkeld tot een...

Toekomstbeeld heraanleg openbaar domein Scheldekaaien thv Sint-Andries Zuid
Infomoment heraanleg Scheldekaaien op dinsdag 27 juni

AG VESPA stelde dinsdag 27 juni de plannen voor  van de heraanleg van een...

Laatste afbraak stuk kaaimuur in Nieuw Zuid
Laatste afbraak stuk kaaimuur in Nieuw Zuid

Op zaterdag 10 juni rond 17u30 wordt in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai voor de laatste keer dit voorjaar een stuk kaaimuur afgebroken met springstoffen. Het gaat om het derde en laatste...

Plan zones
Geluids- en trillingshinder verwacht bij heiwerken in Nieuw Zuid

In de week van maandag 5 juni start aannemer THV Scheldekaaien in opdracht van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de bouw van een nieuwe kaaimuur in twee zones in...

Schematische voorstelling kaaimuur Nieuw Zuid
Voorbereiding nieuwe afbraak kaaimuur Nieuw Zuid aan de Scheldekaaien

Op zaterdag 27 mei 2017 zal in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai opnieuw een stuk kaaimuur worden afgebroken met springstoffen. Om de impact van trillingen tijdens de afbraak nog...

Ontwerp - Droogdokkenpark, © Van Belle & Medina
Werken Droogdokkenpark van start

Op het Eilandje komt de komende jaren het Droogdokkenpark tot ontwikkeling: een unieke groene uitwaaiplek op het Droogdokkeneiland. De stad en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)...

Afbraakwerken kaaimuur
Nieuwe afbraakwerken aan Scheldekaaien

Waterwegen en Zeekanalen starten eind april en eind mei nieuwe afbraakwerken aan de Scheldekaaien ter hoogte van de werfzone Nieuw Zuid, aan de kaaimuur van de Ledeganckkaai.

Op zaterdag...

Nieuwsbrief Onze kaaien