Brugcorridor Blue Gate Antwerp
Onze Kaaien
Menu

Blue Gate Antwerp

Vandaag wordt het bedrijventerrein Petroleum Zuid, ooit het hart van de Europese petroleumindustrie, gesaneerd en ontwikkeld tot Blue Gate Antwerp, een innovatief en toekomstgericht bedrijventerrein.

Blue Gate Antwerp wordt de thuis van nationale en internationale bedrijven actief in innovatieve logistiek, productie gebaseerd op principes van circulaire economie en/of in onderzoek en ontwikkeling. Het bedrijventerrein brengt nieuw jobs naar Antwerpen en creëert ruimte voor innovatie met een sterke rol voor lokale kenniscentra.

Bexco, producent van hoogtechnologische touwen, startte hier als eerste zijn productie. En BlueChem,een zogenoemde incubator, stoomt er weldra start-ups in een beschermde omgeving klaar voor de ontwikkeling van duurzame chemie.

Minder files, meer binnenvaart 

De nieuwe kaaimuur (op Sigmahoogte) is een feit. De aangrenzende logistieke zone volgt. Zo kunnen bedrijven vlot goederen aanleveren en afvoeren langs het water en kan het aantal grote vrachtwagens in en rond de stad verminderen. Vanuit het stedelijk distributiecentrum worden die goederen binnenkort met kleinere, milieuvriendelijke voertuigen naar de binnenstad vervoerd.

Een groene zone tot aan de Hobokense polder

Blue Gate Antwerp wordt meer dan bedrijvigheid alleen. Hier vormt 14,5 hectare groen de natuurlijke verbinding tussen de Hobokense Polder en de groene delen van de Antwerpse Ring. Binnenkort fietst u op een nieuwe fietsverbinding in het groen van Nieuw Zuid tot de Hobokense Polder.

Meer informatie via www.bluegateantwerp.eu

 

 

Bewaren

Toekomstbeeld Blue Gate Antwerp
Brugcorridor Blue Gate Antwerp
Toekomstbeeld Naftaweg

Nieuwsbrief Onze kaaien