Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Toekomstbeeld openbaar domein Stoomstraat © BUUR - HOSPER

Openbaar domein noordelijk deel Kievit II

Er is een definitief ontwerp voor het openbaar domein van het noordelijke deel van Kievit II. Dat strekt zich uit langs de Van Immerseelstraat, vanaf de Somersstraat tot aan de grens met het Kievitplein. De bewoners van de Kievitwijk krijgen er verhoogde groenvakken bij en een speeltuin van 180 m². Het ontwerp is van BUUR en HOSPER. Begin 2019 starten we met de aanleg van het openbaar domein. De oplevering is voorzien eind 2019.

Het nieuwe openbaar domein bestaat langs de Van Immerseelstraat uit verhoogde groenvakken met grassen, kruidige vegetatie en krentenbomen. Ter hoogte van de Delacenseriestraat, waar er volle grond is, wordt een grote es geplaatst.

Toekomstbeeld openbaar domein Van Immerseelstraat

Toekomstbeeld openbaar domein Van Immerseelstraat richting Kievitplein © BUUR - HOSPER

In een van de groenvakken wordt een speeltuin van 180 m² voor de allerkleinsten ingewerkt. De speeltuin wordt een combinatie van speelaanleidingen (in de vorm van hellende vlakken en vormen in rubber) en traditionele speeltoestellen.

In de Van Spangenstraat en aan de Somersstraat komen er fietsnietjes om fietsen te stallen. Ook de tunnelmond ter hoogte van de Delacenseriestraat, zijde Somersstraat, wordt in deze fase afgewerkt. De tunnelmond geeft toegang tot de onderdoorgang van de spoorwegberm, waar feestzaal Ampère zich bevindt.

Timing

De werken starten begin 2019 in fases, parallel met de lopende bouwprojecten langs de Van Immerseelstraat (bouwblok IIb door projectontwikkelaar Kairos en bouwblok I door De Persgroep). De oplevering van dit stuk openbaar domein is voorzien eind 2019.

Toekomstbeeld openbaar domein Stoomstraat

Toekomstbeeld openbaar domein Stoomstraat © BUUR - HOSPER

Inspraak

Voor het stadsproject Kievit II is een intensief participatietraject doorlopen met de buurt sinds 2007. Voor de verdere uitwerking van het noordelijke deel van Kievit II konden de bewoners van de Kievitwijk opnieuw input leveren tijdens een infomarkt in maart 2017. De buurtbewoners onthaalden het ontwerp positief. Na een suggestie om in te zetten op samen spelen komen er toestellen waar meerdere kinderen tegelijkertijd op kunnen zoals een vogelnestschommel.

Stadsproject Kievit II

Het stadsproject Kievit II strekt zich uit van het station Antwerpen-Centraal, tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat tot aan de Van de Nestlei. De stadsvernieuwing in de wijk bestaat onder andere uit woningen, kantoren en publieke functies. Daarnaast wil het stadsproject in de dichtbebouwde negentiende-eeuwse stadsgordel een nieuwe groene plek van formaat creëren, op maat van de buurt en voor alle gebruikers van het gebied. Het ontwerpteam van het openbaar domein en de ontwerpers van de verschillende bouwblokken gaan daarbij steeds met elkaar in dialoog om gebouw en publiek domein zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen in vormgeving en uitvoering. In juni 2017 werd het zuidelijke deel van het openbaar domein, met een sportkooi, verticale speelwand en glijbaan, al feestelijk geopend.

Meer info lees je op de projectfiche van het stadsproject Kievit II.