Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Antwerpen Morgen

Ontdek de stad van morgen op antwerpenmorgen.be

Waar doet de stad aan stadsvernieuwing? Hoe ziet dit eruit? Kan ik mijn mening meegeven? Hoe zal de stad er binnen 10 jaar uitzien? Al deze en talrijke andere vragen worden beantwoord op de nieuwe website: www.antwerpenmorgen.be. Je vindt er ook een heel aantal projecten van AG VESPA terug.

Bekijk de stad van morgen op kaart of per thema
Antwerpen werkt op vlak van stadsontwikkeling volop aan de stad van morgen. Dat gebeurt niet zomaar, maar aan de hand van een weldoordachte strategie en visie, van waaruit concrete projecten vloeien zoals het Groenplan of de heraanleg van het Moorkensplein. Deze informatie was niet altijd even duidelijk terug te vinden in het verleden, maar doet dit nu wel op antwerpenmorgen.be. Aan de hand van een kaart, het project of de visie brengt de stad Antwerpen haar plannen transparant naar buiten.

Eenvoudig navigeren
Antwerpenmorgen.be is zo ontworpen dat alles snel terug te vinden is. De projecten die nu lopen in uw omgeving, kan u terugvinden op de kaart door uw adres in te geven. De infomomenten waar u uw mening kan geven, evenementen rond stadsvernieuwing en wedstrijden, zijn gebundeld in de ‘Doe mee-kalender’. Wat er reeds beslist is of welke stappen er volgen op projectniveau kan u nu ook vlot volgen in de projectpagina’s op de tijdlijn of in de documenten.

Tot slot is het nu ook mogelijk om te zien welke thema’s richting geven aan hoe Antwerpen er uit zal zien in de toekomst. Klik op één van de vijf thema’s: aangename wijken, mobiliteit en infrastructuur, duurzame stad, onroerend erfgoed, ruimtelijke kwaliteit of stad ontwerpen – dan ziet u welke projecten dit mee waarmaken.

Ontdek alles op de website www.antwerpenmorgen.be.