Jaarverslag 2016

Enkele hoogtepunten

Woord vooraf

Ik weet het, ik val in herhaling maar ook 2016 was voor AG VESPA een erg succesvol jaar.

Niet alleen vonden we met CEO Myriam Heuvelman een waardige vervanger voor Herman Boumans, die geniet van een welverdiend pensioen. Ik wens haar dan ook een voorspoedige VESPA-rit toe.

Zakelijk was er eerst en vooral de aankoop van de Generale Staf in 't Groen Kwartier. Schitterend dat AG VESPA verhuist naar het voormalige Militair Hospitaal, waar het meer dan 10 jaar geleden dit geweldige project op gang trok en vandaag dat vertrouwen in eigen kunnen veruiterlijkt.

Voorts was er de onverwacht hoge opbrengst voor de verkoop van de politietoren Oudaan. Het geloof in de waardevastheid van patrimonium in Antwerpen is torenhoog.

Dat vertrouwen bestendigen we dagelijks door onder andere met AG VESPA verder te investeren in een aantrekkelijk publiek domein en een betere dienstverlening. 

Lees meer

Project in de kijker: de Cadixwijk

De Cadixwijk is een van de 5 'wijken' van het Eilandje. In 2008 woonden er 490 mensen, op termijn zullen dat er 4000 à 5000 zijn. AG VESPA voert de totale regie over de gebiedsontwikkeling: de heraanleg van het openbaar domein, de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteitsbewaking, de verkoop van vastgoed, de sanering van de gronden en de financiële regie. In totaal brengt AG VESPA er 200.000 m² ontwikkelbare ruimte gefaseerd op de markt. Hier lees je wat AG VESPA in 2016 in de wijk heeft gedaan.

In september 2016 is AG VESPA officieel eigenaar geworden van het Noorderpershuis. Het Noorderpershuis werd ooit gebouwd voor het bedienen van de bruggen en sluizen van de haven en is een waardevol erfgoedproject en strategisch belangrijk voor de opwaardering van de wijk. We gaan op zoek naar een nieuw leven voor het gebouw.

Sinds enkele jaren verhuurt AG VESPA 3 loodsen aan de Kattendijkdok-Oostkaai. In die loodsen kunnen nog tot 2020 tijdelijke invullingen plaatsvinden. Dat zijn vaak nieuwe, publieksgerichte, activiteiten die mensen warm maken voor deze minder gekende plek in de stad.

In 2016 is ook hard gewerkt aan de heraanleg van de Kattendijkdok-Oostkaai, de belangrijkste toegangsweg tot de Cadixwijk, en is de aanleg van het eerste deel van het Wijkplein Cadix gestart.

Stadsprojecten

Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen kan AG VESPA de stad, haar dochters en private investeerders ondersteunen in de voorbereiding van complexe stadsprojecten. Vanuit een geïntegreerde visie nemen we tevens de regie op van grotere gebiedsontwikkelingen zoals de Scheldekaaien, Blue Gate, het Eilandje en de Groene Singel.

In 2016 heeft AG VESPA de Parkbrug geopend. Die fietsers- en voetgangersbrug verbindt Park Spoor Noord met het Eilandje. De brug is met haar niet-alledaagse vorm een opvallende toegangspoort tot het noorden van de stad. De Parkbrug kreeg ook een BIM Award in de categorie Publieke projecten.

AG VESPA werkte ook hard mee aan de opdracht van de intendant. De intendant is door de stad Antwerpen en Vlaanderen aangesteld om de leefbaarheid en een grootschalige overkapping van de Ringzone te onderzoeken. AG VESPA heeft onder andere een catalogus met snel te realiseren leefbaarheidsmaatregelen in de Ringzone uitgewerkt, deelgenomen aan een heel aantal (super)workshops, break-outsessies, klankbordgroepen, en meegewerkt aan documenten zoals de ambitienota.

Je kan een overzicht lezen van de vooruitgang van de 3 verschillende programma's in 2016: Groene Singel, Stad aan het water en Stedelijke ontwikkeling. 

Wonen

Onder impuls van het grond- en pandenbeleid verdween opnieuw een aantal probleemplekken uit het stadszicht. Er kwamen nieuwe, duurzame en kwalitatieve woningen in de plaats, die een bijdrage leveren aan de opwaardering van hun omgeving.

In 2016 waren vanuit het grond- en pandenbeleid 10 projecten met in totaal 53 wooneenheden opgeleverd of in werf. Een 25-tal projecten, goed voor in totaal ruim 110 wooneenheden, was in voorbereiding.

Opgeleverde wooneenheden

- Passiflora in Borgerhout: een mix van 6 nieuwbouwpassiefwoningen en 10 casco-appartementen in een oud pakhuis, met 14 ondergrondse autostaanplaatsen. De bewoners delen een collectieve polyvalente leefruimte en buitenruimte, en wonen zo op een meer sociaal-interactieve manier in een drukke buurt.

- Madeleine in Deurne: 11 nieuwe woningen, waarvan er 7 het passieflabel en 4 het lage-energielabel kregen, en 30 ondergrondse autostaanplaatsen. Madeleine wil een duidelijke impuls geven aan de heropleving van een bouwblok dat veel piepkleine, weinig kwalitatieve woningen telt.

Nieuwe architectenpool

In 2016 heeft AG VESPA voor 5de keer een architectenpool samengesteld. Met de bureaus uit die pool sluit AG VESPA een raamovereenkomst af voor verschillende architectuuropdrachten. Die opdrachten kaderen hoofdzakelijk in het grond- en pandenbeleid of de opwaardering van het eigen patrimonium.

Betaalbaar huren

AG VESPA heeft in 2016 het betaalbaar huren in de Fierensblokken voort uitgewerkt. De renovatie en herinvulling van de Fierensblokken zal een 125-tal betaalbare wooneenheden op de markt brengen. De belangrijkste doelgroepen zijn starters, doorstromers van de sociale huurmarkt, en eenoudergezinnen. In 2016 is Happel Cornelisse Verhoeven Architecten en Molenaar & Co Architecten uit Rotterdam aangesteld als architecten. Met hun voorstel willen ze het gebouw heropwaarderen met respect voor het bestaande complex. Het wedstrijdontwerp gaat uit van een mix van wooneenheden, commerciële ruimtes, een binnenhof met doorkijk naar de straat en daktuinen. In de zomer van 2017 wordt het definitieve ontwerp voorgesteld. 

Vastgoedtransacties

Naast verhuringen genereert AG VESPA ook inkomsten door verkopen.

Een specifieke verkoop in 2016 is de verkoop van de Oudaan 5, in het hart van Antwerpen. De Oudaan is al sinds 1966 in gebruik als politiekantoor en administratief centrum. Samen met het gebouw, dat een totale vloeroppervlakte van 13.247 m² heeft, werd ook het recht van erfpacht op 51 autostaanplaatsen in een ondergrondse parkeergarage verkocht. De verkoop gebeurde met biedingen onder gesloten omslag.

In 2016 verkocht AG VESPA voor 12,34 miljoen euro aan stadspatrimonium en voor 10,94 miljoen euro aan AG VESPA-patrimonium. In 2016 werd er voor 5,99 miljoen euro aan woonprojecten verkocht. Je kan enkele voorbeelden van verkopen bekijken.

AG VESPA kocht in 2016 ook heel wat patrimonium aan. Voor het GPB-patrimonium kocht AG VESPA voor 12,09 miljoen euro aan. Voor de eigen vastgoedportefeuille kocht AG VESPA voor 17,82 miljoen euro aan. De aankopen voor stadspatrimonium bedragen 3,29 miljoen euro. Je kan enkele voorbeelden van aankopen bekijken.

Bouwen van publieke gebouwen

De afgelopen jaren realiseerde AG VESPA als gedelegeerd bouwheer verschillende toonaangevende bouwprojecten in Antwerpen. In 2016 zijn 6 publieke gebouwen geopend:

- de kinderdagverblijven Koekendoos in Deurne en Neuze Neuze in Berendrecht

- het Stedelijk Lyceum Topsport in Wilrijk en basisschool De Beren in Berendrecht

- het politiekantoor City in Borgerhout

- buurtsporthal en Jeugdcentrum IGLO op Linkeroever

In 2016 behaalde Campus Hardenvoort zilver op de Publica Awards in de categorie 'technisch meest vernieuwende openbare bouwwerk'. Gate 15, een huisvestings- en ontmoetingsinfrastructuur voor studenten, werd genomineerd voor de Prijs Wivina Demeester (vroeger gekend als de Prijs Bouwheer) van de Vlaams Bouwmeester.

AG VESPA volgde in 2016 publieke bouwprojecten van zeer diverse grootte op voor verschillende klanten, zoals het stedelijk onderwijs, de brandweer, politie en kinderdagverblijven. Verschillende van die bouwprojecten zijn of gaan in 2017 in werf:

- De Neerhoeve in Wilrijk: mei 2017

- Brandweervoorpost Zuid in Wilrijk: juni 2017

- Dubbele basisschool Het Vliegertje in Deurne: juni 2017

- Basisschool Studio Dynamo in Antwerpen: zomer 2017

- Capital in Antwerpen: augustus 2017

- Centers in Borgerhout: oktober 2017

- Buitengewoon onderwijs De Leerexpert en multifunctioneel centrum Mytyl in Brasschaat: december 2017

Optimalisatie AG VESPA-patrimonium

AG VESPA optimaliseert zijn eigen patrimonium en het politiepatrimonium op een kwalitatieve wijze. Aan de hand van plaatsbezoeken worden audits opgemaakt en optimalisatieplannen opgesteld. Die plannen richten zich op de renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium. Sinds 2016 neemt AG VESPA ook het huurdersonderhoud van het politiepatrimonium op zich. Dit zijn enkele optimalisatieprojecten van 2016:

- Leysstraat 7-15: AG VESPA renoveerde en restaureerde deze monumentale gebouwen, waarvan de gevels en de daken als monument zijn beschermd, tot 8 unieke huurappartementen met karakteristieke elementen zoals schoorsteenmantels, cassetteplafonds en erkers.

- Groenplaats 26: deze voormalige herberg is beschermd als monument en huisvest vandaag café De Post. AG VESPA renoveerde de bovenliggende verdiepingen tot 2 appartementen met zicht op de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Er werd veel aandacht besteed aan het bewaren van authentieke elementen uit de 17de eeuw, en aan isolerende en energiebesparende maatregelen.

In het kader van wonen boven winkels worden in 2017 de Vlasmarkt 26-30 en de Grote Markt 16 opgeleverd.

- Kasteel Hof ter Beke: sinds 2012 is het Kasteel Hof ter Beke in Wilrijk, inclusief de erfpacht, eigendom van AG VESPA. De rol van AG VESPA bestond er vooral in om te onderhandelen met de erfpachtnemer. Na ruim 30 jaar leegstand heeft die het kasteel nu volledig gerestaureerd tot Salons van Edel, een feestlocatie met restaurant en congreszalen.

Verhuringen, concessies en erfpachten

AG VESPA hanteert een stevige vastgoedportefeuille. In 2016 beheerde AG VESPA 745 huurcontracten. De huuropbrengst bedroeg 6,35 miljoen euro. Dit zijn enkele verhuringen van 2016:

- Paleisstraat 108-110

- Groenplaats 26

- Plein Publiek in de Fierensblokken

- Publiciteitsruimte Tavernierkaai 1

- Antwerpen Kunstenstad in loods Kattendijkdok-Oostkaai

- Autostaanplaatsen Paradeplein

Lees meer

Dagelijkse werking

AG VESPA kan rekenen op een gedreven en deskundig team van personeelsleden, dat de opdrachten van het bedrijf op een efficiënte en professionele manier omzet in concrete acties. In 2016 telden we 110 collega's, goed voor 92,9 VTE. We mochten 19 nieuwe collega's verwelkomen en namen afscheid van 8 andere collega's.

De raad van bestuur van AG VESPA stelt de beleidslijnen op, het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen.

Je kan hier de jaarrekening van 2016 bekijken.