Jaarverslag 2015

Enkele hoogtepunten

Woord vooraf

Na 12 jaar mee de koers te hebben uitgetekend voor AG VESPA, nam Herman Boumans eind 2015 afscheid als voorzitter van het directiecomité. We willen hem bedanken voor zijn inzet bij AG VESPA en zijn inzicht in de vastgoedmarkt en stadsontwikkeling. Dankzij zijn expertise heeft AG VESPA een bepalende rol kunnen spelen in de stad van vandaag. Tal van iconische projecten werden gerealiseerd en AG VESPA heeft zich onder zijn bestuur ontpopt tot een sterke autonome vastgoeddochter van de stad Antwerpen.

Maar 2015 is niet enkel een jaar van afscheid. AG VESPA werkte dit jaar op volle kracht en een aantal grote projecten zijn in volle realisatie. Zo wordt er intens gewerkt aan het ambitieuze Mastergebouw voor de lokale Politie Antwerpen. De kwalitatieve heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken werd op gang getrapt. De eerste passiefwoningen binnen het grond-en pandenbeleid zijn verkocht en AG VESPA experimenteert volop met nieuwe woonvormen, zoals cohousing en buurwonen. Met de renovatie van acht appartementen aan de Meir werd er gestart met het wonen boven winkels te stimuleren. Patrimonium kent een kwalitatieve en duurzame opwaardering en wordt gevaloriseerd door marktconforme verhuring.

Lees meer.

 

Wonen

Onder impuls van het grond- en pandenbeleid verdwenen opnieuw een aantal probleemplekken uit het stadszicht. Er kwamen nieuwe, duurzame en kwalitatieve woningen in de plaats, die een bijdrage leverden aan de opwaardering van hun omgeving. 

In 2015 leverde AG VESPA met het grond- en pandenbeleid 21 wooneenheden op, waren er 11 projecten in werf (samen goed voor 60 wooneenheden) en 20 projecten (goed voor in totaal ruim 100 units) in voorbereiding. 

Verkoop van eerste passiefwoningen

AG VESPA stelt duurzaamheid voorop bij de realisatie van haar woon- en bouwprojecten. In 2015 verkocht AG VESPA haar eerste passiefwoningen. Zowel in de Lindeboomstraat als in de Prins-Leopoldstraat ging het om de verkoop van telkens 3 zeer energiezuinige passiefwoningen.

Wonen boven winkels

De stad wil leegstand boven winkels aanpakken en aantonen hoe men aantrekkelijk kan wonen in het commerciële hart van de stad. AG VESPA startte in 2015 vijf concrete renovatieprojecten op om wonen boven winkels mogelijk te maken. Meest in het oog springende project is de renovatie, restauratie en herinrichting van het gebouwcomplex met acht appartementen aan de Leysstraat 7-15

Betaalbare huurwoningen

In 2015 ondertekende AG VESPA  een overeenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven voor de aankoop van de leegstaande Fierensblokken in de Nationalestraat. AG VESPA zal de gebouw renoveren en omvormen tot een 130-tal betaalbare huurwoningen.  Een mooie nieuwe uitdaging om een historisch gebouw te bewaren en betaalbaar wonen in de stad voor specifieke doelgroepen toegankelijk te maken.

PROJECT IN DE KIJKER: De centers, een integraal AG VESPA-project

Door een herbestemming van de lege ruimten onder de spoorweg (‘de centers’) van de Engelselei in Borgerhout, werken we aan een dynamische én aantrekkelijke inkom voor de stad.

In 2015 bouwden lokale vzw’s met heel beperkte middelen enkele centers om tot een jeugdhuis, een recupatelier, een bar, een fietsenfikser en een knutselatelier voor de buurt. AG VESPA ondersteunde deze werking.

Vervolgens schreef AG VESPA een architectuurwedstrijd uit met NU architectuuratelier als winnaar. Eind 2015 kende Het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds een projectsubsidie van 3.500.000 euro toe waardoor het center-project definitief van start kan gaan. In een volgende fase renoveert AG VESPA een eerste reeks centers en brengt ze in 2017 op de markt.

Dit stadsproject is AG VESPA op het lijf geschreven. Lees meer

Bouwen van publieke gebouwen

De afgelopen jaren realiseerde AG VESPA als gedelegeerd bouwheer verschillende toonaangevende bouwprojecten in Antwerpen.

In 2015 zijn campus Hardenvoort en kinderdagverblijf Bobijn in de Van Luppenstraat opgeleverd. AG VESPA realiseerde hiermee haar eerste kinderdagverblijf en eerste school volgens passiefhuisstandaard.

Voor de Lokale Politie Antwerpen werden herinrichtingswerken in de Maréestraat en het Tussentijds Mastergebouw opgeleverd in 2015.

Bij de uitreiking van de Belgische Prijs voor Architectuur in 2015, waarbij recente architectuurrealisaties van hoge kwaliteit bekroond worden, wonnen twee AG VESPA bouwprojecten: meer bepaald de projecten Gate 15 van Bob361 architecten en de passiefwoningen in de Leopoldstraat, van ONO architecten.

AG VESPA volgde in 2015 een 35-tal publieke bouwprojecten van zeer diverse grootte (750 m2-60.000m2) op voor verschillende klanten, zoals het stedelijk onderwijs, de brandweer, politie en kinderdagverblijven. De oplevering van verschillende van deze bouwwerven is voorzien voor 2016.

 

Vastgoedtransacties

Naast verhuringen genereert AG VESPA ook inkomsten door verkopen.

Een specifiek verkoopsproject in 2015 is de verkoop van het voormalig politiekantoor in de De Wittestraat in Berchem. Bij deze verkoop onder voorwaarden dienden de kandidaat-kopers, naast een financieel bod, ook een visievoorstel in te dienen met een omschrijving voor de invulling en bestemming van het eigendom.

In 2015 verkocht AG VESPA voor 2,96 miljoen euro aan stadspatrimonium en voor 32,51 miljoen euro aan AG VESPA patrimonium, waarvan 19,34 miljoen in de Cadixwijk en 't Groen Kwartier. In 2015 werd er voor 5,46 miljoen euro aan woonprojecten verkocht.

AG VESPA kocht in 2015 ook heel wat patrimonium aan. Voor het GPB patrimonium kocht AG VESPA voor 1,84 miljoen euro aan. Voor de eigen vastgoedportefeuille kocht AG VESPA voor 626.000 euro aan. De aankopen voor stadspatrimonium bedragen 2,86 miljoen euro. Enkele voorbeelden van aankopen vind je hier.

 

AG VESPA in feiten en cijfers 2015

AG VESPA kan rekenen op een gedreven en deskundig team van personeelsleden, dat de opdrachten van het bedrijf op een efficiënte en professionele manier  omzet in concrete acties. Met toewijding voor hun taken, nemen ze binnen hun takenpakket verantwoordelijkheid op. In 2015 telden we 98 collega's, goed voor 85,5 VTE. We mochten 10 nieuwe collega's verwelkomen en namen afscheid van 9 andere collega's.

De raad van bestuur van AG VESPA stelt de beleidslijnen op, het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen.

Een overzicht van de jaarrekening vind je hier.

Verhuringen, concessies en erfpachten

AG VESPA hanteert een stevige vastgoedportefeuille. In 2015 beheerde AG VESPA 736 huurcontracten. De huuropbrengst bedroeg ruim 6 miljoen euro.

Enkele verhuringen in de kijker.

Stadsprojecten

Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen kan AG VESPA de stad, haar dochters en private investeerders ondersteunen in de voorbereiding van complexe stadsprojecten. Vanuit een geïntegreerde visie nemen we tevens de regie op van grotere gebiedsontwikkelingen zoals de Scheldekaaien, Blue Gate, het Eilandje en de Groene Singel.

Deze geïntegreerde visie werd in 2015 beloond met de Sam van Embden Award. AG VESPA mocht op het 50ste ISOCARP congres deze prijs in ontvangst nemen voor het project Park Spoor Noord.

In 2015 werkte AG VESPA vanuit deze regie-opdracht mee aan participatietrajecten, zoals voor de herinrichting van de Gedempte Zuiderdokken en de heraanleg van de Scheldekaaien.

Hierbij een overzicht van  de vooruitgang in 2015 voor de drie verschillende programma's: Groene Singel, Stad aan het water en Stedelijke ontwikkeling.

Optimalisatie AG VESPA-patrimonium

AG VESPA optimaliseert haar eigen patrimonium en het politiepatrimonium op een kwalitatieve wijze. Aan de hand van plaatsbezoeken worden audits opgemaakt en optimalisatieplannen opgesteld. Deze plannen richten zich op de (volledige) renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium. Een overzicht van enkele lopende projecten voor 2015 vind je hier.