Jaarverslag 2014

Dit overzicht werpt een blik op de hoogtepunten van 2014

Woord vooraf

AG VESPA mag terugblikken op een sterk jaar. 

Niet alleen zijn er heel wat projecten afgeleverd, ook de integratie van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning is op een zeer geslaagde manier afgerond. Het samenbrengen van mensen uit de beide organisaties, met hun verschillende sterktes, in één stadsontwikkelingsbedrijf is een enorme meerwaarde gebleken.

Als voorzitter van dit bedrijf wil ik dan ook in de eerste plaats mijn oprechte dank betuigen aan alle medewerkers die dit succesverhaal meeschrijven. De resultaten zijn zichtbaar op het terrein. Projecten worden nog professioneler gecoördineerd en afgewerkt en vooral hét gaat vooruit. Neerland in Wilrijk, Eksterlaar in Deurne, Cadix in Antwerpen, noem maar op.

Dat is maar goed ook, want zoals jullie weten, komen er volgens de prognoses 70.000 mensen bij in de stad. Om die te kunnen opvangen moeten er publieke voorzieningen en woningen bijkomen. Het doet me plezier om te zien dat AG VESPA de trekker is voor heel wat initiatieven die hierbij zullen helpen. De verschillende proefprojecten in de 20ste eeuwse gordel met alternatieve woonvormen, waar AG VESPA pioneer is in de stad, zullen navolging krijgen. De nieuwe oplossingen om op een duurzame manier de voordelen van een stedelijke omgeving te combineren met groen, rust en comfort zullen worden overgenomen door projectontwikkelaars. Lees hier verder

 

Wonen

AG VESPA draagt bij tot de realisatie van nieuwe, kwalitatieve en duurzame woningen in de stad.

*AG VESPA voert het grond- en pandenbeleid uit van de stad Antwerpen. Hierbij stellen wij de architecturale woonkwaliteit voorop. De voorbije 11 jaar realiseerden we 272 wooneenheden op 85 verschillende locaties in aandachtswijken. Dankzij deze projecten kregen deze buurten een belangrijke impuls en wordt betaalbaar wonen voor jonge gezinnen in Antwerpen ondersteund.

In 2014 leverde AG VESPA 11 wooneenheden op, waren er 6 projecten (goed voor 47 wooneenheden) in werf en 19 projecten (goed voor 91 wooneenheden) in voorbereiding.

*Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de stad met betrekking tot energie-efficiëntie van woningen en gebouwen te behalen, investeert AG VESPA al enkele jaren in passiefbouwprojecten.  Zo worden momenteel een aantal woningen, maar ook scholen en kinderdagverblijven volgens de passiefnorm gebouwd.

*De snelle bevolkingsgroei, de nood aan betaalbare, kwalitatieve woningen en de veranderende gezinssamenstellingen, betekenen een uitdaging voor de stad om op zoek te gaan naar alternatieve woonvormen. Er is nood aan nieuwe oplossingen die op een duurzame én betaalbare manier de voordelen van een stedelijke omgeving combineren met groen, rust en comfort. AG VESPA stelt een reeks van projecten voor een andere, nieuwe manier van wonen voor en wil zo ook de private sector overtuigen van de mogelijkheden.

*Binnen de stadsprojecten die AG VESPA realiseert, worden nieuwe wooneenheden -al dan niet door privé-ontwikkelaars- gecreeërd. In totaal gaat dit om 2.015 eenheden die reeds gerealiseerd, in realisatie of vergund zijn en nog eens 3.335 eenheden die gepland staan.

Interne reorganisatie

2014 was voor AG VESPA vooral het jaar van de introspectie en interne reorganisatie. Het stadsbestuur besliste over een inkanteling van een deel van AG Stadsplanning op 1 april 2014 en een uitkanteling van een deel van vastgoed verhuringen van AG VESPA naar Stadsbeheer (SB) van de stad op 31/12/2014.

AG VESPA zag dit bijkomend takenpakket en de nieuwe collega’s als een kans om te herbronnen: een nieuwe bedrijfsmissie, een aangepaste organisatiestructuur en een hertekende rechtspositieregeling zijn het resultaat waar we fier op zijn. AG VESPA bouwt als publieke ontwikkelaar aan een leefbare, aantrekkelijke en duurzame stad door vastgoed-, bouw- en stadsprojecten te realiseren. We hebben zo een stevige basis gelegd om de komende jaren als performant bedrijf met een geïntegreerde aanpak het beleid van het stadsbestuur met betrekking tot vastgoed-, bouw- en stadsprojecten te realiseren.

Verhuringen, concessies en erfpachten

AG VESPA beheert een stevige vastgoedportefeuille. Tot eind 2014 beheerde AG VESPA ook de eigendommen die de stad niet voor haar eigen werking gebruikt. AG VESPA voerde het administratieve en juridische beheer uit van het stedelijk bedrijfsvastgoed. Dit leverde marktconforme inkomsten op die de stad inzet om haar beleid uit te voeren. Vanaf 2015 valoriseert AG VESPA enkel nog haar eigen patrimonium door verhuring aan particulieren en bedrijven. In 2014 beheerde AG VESPA 1.634 huurcontracten waarvan 894 van stedelijk bedrijfsvastgoed. De huuropbrengst bedroeg bijna 7,6 miljoen euro waarvan 2 miljoen euro uit stedelijk bedrijfsvastgoed en bijna 5,6 miljoen euro AG VESPA-patrimonium. Enkele verhuringen in de kijker.

Stadsprojecten

AG VESPA speelt vanuit haar vastgoedpositie een belangrijke rol in de strategische stadsontwikkelingsprojecten en realiseert samen met private en publieke partners complexe stadsprojecten door juridische, financiële en technische expertise te bundelen. Met onze bedrijfsmatige aanpak en efficiënte structuur zijn we een geschikte partner voor de aanpak van complexe stadsprojecten. Tegelijkertijd zien we er op toe dat elke realisatie meebouwt aan een betere stad. Kwaliteit staat bij de uitwerking van de projecten voorop.

Vanaf 2014 neemt AG VESPA,door de inkanteling van een deel van AG Stadsplanning, tevens de regie op zich van grotere gebiedsontwikkelingen zoals Scheldekaaien, Het Eilandje, Slachthuissite/Noordschippersdok/Lobroekdok,... Het verruimde takenpakket en de geïntegreerde visie op stadsprojecten is in onze nieuwe bedrijfsmissie opgenomen.

Hierbij een overzicht van  de vooruitgang in 2014 voor de drie verschillende programma's: Groene Singel, Stad aan het water en Stedelijke ontwikkeling.

Optimalisatie van het AG VESPA-patrimonium

Als vastgoeddochter optimaliseert AG VESPA het financieel- en politiepatrimonium op een kwalitatieve wijze. Aan de hand van plaatsbezoeken worden audits opgemaakt en optimalisatieplannen opgesteld. Deze plannen richten zich op de (volledige) renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium. Een overzicht van projecten vind je hier.

AG VESPA in cijfers en feiten 2014

AG VESPA kan rekenen op een gedreven en deskundig team van personeelsleden, dat de opdrachten van het bedrijf in concrete realisaties omzet. Dit jaar kwamen er heel wat nieuwe collega's bij door de inkanteling van AG Stadsplanning in AG VESPA. We heten hen van harte welkom en nodigen hen graag uit om mee te bouwen aan het vernieuwde AG VESPA. Spijtig genoeg hebben we ook van een aantal collega's afscheid moeten nemen door de uitkanteling van een deel van stadsverhuringen naar de stad (SB). We willen hen van harte bedanken voor hun inzet en expertise van de voorbije jaren en wensen hen veel succes bij de stad.

De raad van bestuur van AG VESPA stelt de beleidslijnen op, het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen.

Een overzicht van de jaarrekening vind je hier.

Vastgoedtransacties

Naast verhuringen genereert AG VESPA ook inkomsten door verkopen. In 2014 verkocht AG VESPA voor 17,3 miljoen euro aan stadspatrimonium, voor 4,9 miljoen euro aan AG VESPA patrimonium en voor 5,4 miljoen euro aan woonprojecten. Een overzicht met enkele voorbeelden vind je hier.

Bouw van publieke gebouwen

De afgelopen jaren realiseerde AG VESPA als gedelegeerd bouwheer verschillende toonaangevende bouwprojecten in Antwerpen. In 2014 zijn Gate 15, de brandweerkazerne Berendrecht, het tussentijds mastergebouw voor de politie en een hondenkennel opgeleverd en drie lokale politiekantoren in Berchem, Ekeren en Hoboken in gebruik genomen. Daarnaast lopen er volop een groot aantal bouwwerven voor onze verschillende klanten, zoals de politie, het stedelijk onderwijs, de brandweer en kinderdagverblijven.