Jaarverslag 2013

Dit overzicht werpt een blik op de hoogtepunten van 2013

Woord vooraf

Na de viering van haar 10-jarig bestaan vorig jaar zet AG VESPA haar werking als zelfstandige  autonome vastgoeddochter van de stad Antwerpen verder.

Met de expertise die zij in de loop der jaren heeft opgebouwd kan zij haar multidisciplinaire taken volbrengen, zoals onder andere de continue inspanningen om nieuwe projecten op de rails te zetten en te houden. Het implementeren van het nieuwe gegeven “het Arresthuis” op de site Blue Gate Antwerp is hier een mooi voorbeeld van.  

De regie voeren van multifunctionele  of stadsbrede bouwprojecten blijft één van de prioritaire taken van AG VESPA, zoals de bouw van nieuwe politiekantoren en voorpost-kazernes voor de brandweer.

Ook samenwerkingsprojecten genieten de nodige aandacht zoals onder andere de bouw van de Kinder- en Jongerencampus Hardenvoort in opdracht van het AGSO, de start van de werken aan de Topsportschool Campus Drie Eiken aan het fort VI te Wilrijk, het ontwikkelen van 64 extra wooneenheden in het kader van het grond- en panden beleid.

De kroon op het werk voor 2013 is het beëindigen van de werken aan het memoriaal Red Star Line, zodat deze laatste tot een succesverhaal verder kan doorgroeien.

lees hier verder

Passiefbouw

AG VESPA investeert al enkele jaren in passiefbouw. De eerste woningen, scholen en kinderdagverblijven volgens de passiefnorm worden momenteel gebouwd. Passiefbouw houdt in dat er zeer energiezuinig gebouwd wordt. De warmteverliezen zijn dankzij een doorgedreven isolatie zo beperkt, dat er slechts een zeer kleine energievraag voor verwarming en koeling nodig is. Het totale energieverbruik van een passiefhuis is gemiddeld 75 procent lager dan een traditionele nieuwbouwwoning. Een overzicht van onze lopende bouwprojecten volgens de passiefnorm vind je hier.

Verhuringen, concessies, erfpachten

AG VESPA beheert een stevige vastgoedportefeuille met onder meer een brede waaier aan eigendommen die de stad niet voor haar eigen werking gebruikt. AG VESPA voert het administratief en juridisch beheer uit van het stadspatrimonium. Dit levert marktconforme inkomsten op die de stad inzet om haar beleid uit te voeren. Daarnaast valoriseert AG VESPA ook haar eigen patrimonium door verhuring aan particulieren en bedrijven. In 2013 beheerde AG VESPA 1.622 huurcontracten waarvan er 1.089 van stedelijk bedrijfsvastgoed zijn. De huuropbrengst bedroeg bijna 8 miljoen euro waarvan 2 miljoen euro uit stedelijk bedrijfsvastgoed en bijna 6 miljoen euro AG VESPA-patrimonium. Enkele verhuringen in de kijker

10 jaar AG VESPA

Op 1 maart 2013 vierde AG VESPA haar tienjarige bestaan.   

Naast de pers waren er een groot aantal genodigden aanwezig op het feest.

We blikten met z'n allen tevreden terug op het verleden en kijken uit naar nieuwe uitdagingen voor de toekomst:

De voorbije 10 jaar realiseerde AG VESPA 398 wooneenheden in aandachtswijken en bouwde het al 17 publieke gebouwen. AG VESPA is eigenaar van 220 panden en 510 terreinen met een waarde van meer dan 200 miljoen euro.

2013 is ook het jaar dat de afdeling Fondsen zijn overgeheveld naar de stad Antwerpen.

De toekomst biedt nieuwe vooruitzichten, vanaf 2014 verwelkomt AG VESPA 18 personeelsleden en stadsprojecten van het vroegere  AG Stadsplanning. Een vooruitblik op deze stadsprojecten vind je hier

Naar aanleiding van het tienjarige bestaan is er onder meer een bedrijfsfilm, ‘het AG VESPA effect’, gemaakt. Die geeft een mooi beeld van waar AG VESPA voor staat.

Het tienjarige bestaan vierden we in de Van Luppenstraat in Antwerpen, in het voormalige kostuumatelier dat intussen is omgetoverd tot een multifunctionele bouwwerf voor de realisatie van vijf woningen en een kinderdagverblijf.

Nieuwe woonvormen

Om de schaarse ruimte in de stad optimaal te benutten en het wonen in de stad betaalbaar te houden, is er nood aan nieuwe woonvormen. AG VESPA speelt in op deze groeiende behoefte door alternatieve woonvormen zoals collectief wonenkangoeroewonen en levenslang wonen te realiseren en aan te bieden op de vastgoedmarkt.

 

 

AG VESPA in feiten en cijfers

De raad van bestuur van AG VESPA stelt de beleidslijnen op, het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding en zorgt voor de uitvoering van de beleidslijnen. AG VESPA kan verder rekenen op een gemotiveerd team van personeelsleden, dat de opdrachten van het bedrijf in concrete realisaties omzet. Een overzicht van de jaarrekening vind je hier.

Bouw van publieke gebouwen

De afgelopen jaren realiseerde AG VESPA als gedelegeerd bouwheer verschillende toonaangevende bouwprojecten in Antwerpen. In 2013 zijn het Red Star Line Museum en de brandweerkazerne Sint-Jacobsmarkt opgeleverd. Daarnaast lopen er volop een groot aantal bouwwerven voor onze verschillende klanten, zoals voor de politie, het stedelijk onderwijs, de brandweer en kinderopvang. 

Stadsprojecten

AG VESPA speelt vanuit haar vastgoedpositie een belangrijke rol in de strategische stadsontwikkelingsprojecten. Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen, kan AG VESPA de stad Antwerpen en private investeerders ondersteunen in de voorbereiding van stadsprojecten. Verder begeleidt AG VESPA zelf een aantal projecten. Een greep uit de vooruitgang van enkele projecten in 2013 voor Blue Gate Antwerp, Eksterlaer, Falcon-Zeemanshuis, Neerland, Cadix, 't Groen kwartier en Ter Hoogte.

Grond- en pandenbeleid

AG VESPA voert het grond- en pandenbeleid uit van de stad Antwerpen. Hierbij stellen wij de architecturale woonkwaliteit voorop. De voorbije 10 jaar realiseerden we 398 wooneenheden in aandachtswijken. Dankzij deze projecten kregen deze buurten een belangrijke impuls en wordt betaalbaar wonen voor jonge gezinnen in Antwerpen ondersteund. In 2013 leverde AG VESPA 64 wooneenheden op.

Onderhoud van het AG VESPA-patrimonium

Als vastgoeddochter onderhoudt AG VESPA het financieel- en politiepatrimonium op een kwalitatieve wijze. Aan de hand van plaatsbezoeken worden audits opgemaakt en onderhoudsplannen opgesteld. Deze plannen richten zich op de (volledige) renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium. Een overzicht van enkele onderhoudsprojecten vind je hier.

Vastgoedtransacties

Naast verhuringen genereert AG VESPA ook inkomsten door verkopen. In 2013 verkocht AG VESPA voor 7,5 miljoen euro aan stadspatrimonium, voor 19 miljoen euro aan AG VESPA patrimonium en voor 8,3 miljoen euro aan grond- en pandenprojecten. Een overzicht met enkele voorbeelden vind je hier